Het Beekdal Lyceum

- Een belevenis - 

Een school voor durvers, hoe verlegen of bescheiden je ook bent. Leren in de les en op het sportveld, leren in de klas en op de toneelvloer. Spelen in een band, zonder dat je nog een noot kunt lezen. Havo en vwo voor leerlingen die meer willen dan een diploma, die zichzelf en de wereld willen ontdekken. Dat kan op het Beekdal Lyceum. 

Sport of cultuur? 
Op het Beekdal Lyceum kies je in het eerste leerjaar voor een uitdagend profiel. Naast alle reguliere vakken, volg je extra lessen sport of extra cultuurvakken, zoals muziek, drama en beeldende kunst. Je leert hoe je kunt samenwerken en ook hoe je soms door moet zetten. Je ervaart hoe je kunt omgaan met druk en hoe je kunt leren van teleurstellingen. En dat helpt je dan weer om een prachtig havo- of vwo-diploma te halen op het Beekdal.

Tweejarige brugklas 
De eerste twee leerjaren zitten alle leerlingen samen in de brugklas. Op het Beekdal Lyceum zien we dat alle leerlingen, zowel havo-leerlingen als vwo-leerlingen, daarvan beter gaan presteren. En misschien ben je erg goed in wiskunde; in de brugperiode kun je dan extra aandacht schenken aan een vak dat je moeilijker vindt. Op het Beekdal Lyceum is er in de brugperiode veel aandacht voor jou. Twee uur per week overleg je samen met je mentor over wat voor jou de beste manier is om verder te komen. 

Beekweken
Het Beekdal Lyceum is niet alleen een school van weten maar ook van kunnen. Van leren uit het boek en leren door te doen. Van leren in de klas en van leren buiten school. Je gaat op brugklaskamp en op excursie, in Nederland en ook naar het buitenland. Opvallend voor het Beekdal zijn de ‘Beekweken’. Drie keer per jaar gooien we het rooster aan de kant en werk je samen met jouw klas (of andere leerlingen in school) aan projecten. Dat kan een theatervoorstelling zijn of misschien organiseer je wel een sporttoernooi.

Topsport en dans
Het Beekdal Lyceum heeft als LOOT-school en door de ArtEZ Vooropleiding Dans en Muziek veel ervaring met het begeleiden van bijzondere talenten. Deze ervaring zet de school in voor alle leerlingen, dus ook voor jou!

Een belevenis voor en door jou?
Een belevenis kun je niet omschrijven. Die moet je ervaren. En dat kan het beste op de open dag. Maar misschien wil je zolang niet wachten! Lees dan de  Beekdalkrant. Zo maak je alvast kennis met onze school. Je leest in de krant allerlei leuke en nuttige dingen over het Beekdal. En kijk ook maar eens op Facebook en Instagram.

Het Open Huis is op zaterdag 2 februari 2019, van 9.30 tot 13.30 uur.