Gebruik mobiele telefoon

Je mobiele telefoon gebruik je buiten de lessen tenzij de docent deze als leermiddel inzet.

Wordt zonder toestemming toch een mobiele telefoon gebruikt, dan heeft de docent het recht deze in te nemen.

De mobiele telefoon kan in dat geval om 16.00 uur op de dag van inname worden opgehaald.

Vanzelfsprekend is het niet toegestaan ongevraagd foto’s en/of filmopnames van anderen te maken en te publiceren.