Toetsing & bevordering

Het Beekdal Lyceum baseert zich bij de besluiten over de bevordering van leerlingen onder andere op de behaalde cijfers. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen te allen tijde de cijfers via Magister inzien. Het eindrapport van het schooljaar is een overgangsrapport. Er zijn geen tussentijdse cijferrapportages. Een leerling mag niet in twee opeenvolgende schooljaren blijven zitten. Zou dit het geval zijn dan wordt de leerling verwezen naar een ander type onderwijs. 

Cijfers
De cijferrapportage is cumulatief. Dat betekent dat alle behaalde cijfers meetellen. Het jaarcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van alle cijfers van dat vak van het gehele betreffende cursusjaar (6,49 wordt 6; 6,50 wordt 7). Aan proefwerken, so’s, opdrachten, werkstukken e.d. kan bij de diverse vakken een verschillende zwaarte worden toegekend.