Nieuws

 

Deelakkoord Talent gepresenteerd

Deelakkoord Talent gepresenteerd

Beekdal Lyceum onderwijspartner

Afgelopen dinsdag is  - voorafgaand aan het Gelders Sportgala -  het ‘Deelakkoord Talent’, onderdeel van het Gelders Sportakkoord, feestelijk gepresenteerd. Dit gebeurde in bijzijn van minister Bruins en gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland. Meer dan vijftig partnerorganisaties, waaronder het Beekdal Lyceum, ondersteunen en tekenden het deelakkoord. Topsport Gelderland is initiator van het Deelakkoord Talent. 

Organisaties uit het bedrijfsleven, onderwijs, de overheid, sport en zorg ondertekenden eerder al het Gelders Sportakkoord. Daarin streven zij samen naar het creëren van een goed sportklimaat binnen de provincie. Het Deelakkoord Talent maakt daar nu een integraal onderdeel van uit. 

Deelakkoord Talent
Met het deelakkoord wordt gestreefd wordt naar een optimale ontwikkelomgeving voor het talent van ieder Gelders kind. De bij het Deelakkoord Talent aangesloten partijen zetten zich allemaal al in voor Gelders sporttalent en zullen dit in de toekomst blijven doen, waar mogelijk in samenwerking met elkaar. 

Gelders Sportakkoord
Met sport halen we het beste en het mooiste uit Gelderland. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Daarom werd begin 2017 het Gelders Sportakkoord door meer dan honderd organisaties ondertekend. Daarmee hebben zij elkaar geïnspireerd en uitgedaagd om hun ambities, zoals vastgelegd in het Sportakkoord, de komende jaren te realiseren. Waar mogelijk in samenwerking met elkaar.


Topsport Gelderland voorzitter Onno Bieleman met gedeputeerde Jan Markink 

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x