Nieuws

 

Alcohol, drugs & pubers

Alcohol, drugs & pubers

Informatieavond door Iriszorg

De laatste tijd ontvangen wij signalen aangaande het gebruik van softdrugs waar leerlingen van het Beekdal Lyceum bij betrokken zouden zijn. Die signalen baren ons zorgen. Het Beekdal Lyceum wil een veilige omgeving bieden voor alle leerlingen en daar passen drugs absoluut niet bij.
 
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ook redenen om zich zorgen te maken over uw kind bij dit onderwerp of hoort u anderen signalen? Dan stellen wij het op prijs als u dit deelt met de mentor, leerlingbegeleider of afdelingsleider.
 
Iriszorg
Op dinsdag 29 januari organiseren we samen met Iriszorg een informatieavond over alcohol, drugs en pubers. Deze avond begint om 19:30 uur en vindt plaats in het Beekdal Theater. U bent van harte welkom.

Aanmelden
U kunt zich voor deze informatieavond aanmelden via de speciale inschrijfpagina op de Beekdal website.
 
Protocol
Om in grensoverschrijdende situaties zoals het gebruik van alcohol en drugs planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen, is een houvast belangrijk. Om die reden hebben we het Protocol alcohol en drugs. Het protocol bevat afspraken die ingezet kunnen worden bij het afhandelen van gedrag omtrent het gebruik van alcohol en drugs.
 
Bespreken
De komende weken zullen mentoren de tijd nemen om met hun klas het onderwerp alcohol en drugs te bespreken en bij leerlingen te benadrukken dat zij altijd bij hun mentor of de leerlingbegeleider terecht kunnen voor een gesprek of hulp.
 
De schoolleiding


 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x