Nieuws

 

Absentie

Absentie

Ziekmelden via Magister

Is een kind te ziek om naar school te gaan dan geven de ouders en verzorgers dat aan de school door via Magister. 

Magister is bereikbaar via de snelkoppeling rechts bovenaan de webpagina's van het Beekdal Lyceum.

Inloggen dient te geschieden met de ‘login’ van de ouders en verzorgers (en niet via die van de leerling).

Er kan voor het ziekmelden ook gebruik gemaakt worden van de Magister-app die gratis is te downloaden via de App Store of Google Play.


Wat betekent absentmelden in de praktijk:

  • Ziekmeldingen  aan school enkel doorgeven via Magister 
  • Geen ziekmeldingsbriefjes aan het meldpunt. Ook niet achteraf
  • Iedere ziekmelding in Magister is voor de duur van één schooldag. Is de leerling ook de volgende dag niet in staat lessen te volgen, dan dienen de ouders en verzorgers een nieuwe melding te doen via Magister
  • Betermelden is niet nodig 
  • Is de leerling naar verwachting langere tijd ziek (bijvoorbeeld als gevolg van een operatie) dan nemen de ouders en verzorgers contact op met de mentor
  • Verlofaanvragen met een medische of andere reden (dokter, ortho) dienen zo mogelijk vooraf gemeld te worden via verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl
  • Ouders en verzorgers van leerlingen die de lessen willen of moeten verzuimen in verband met bijzondere feesten, een begrafenis of crematie, dienen daartoe per e-mail of schriftelijk  - minimaal drie dagen van tevoren -  toestemming te vragen via  verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl
  • Als de lessen bewegingsonderwijs niet gevolgd kunnen worden dient een briefje ingeleverd te worden bij de docent bewegingsonderwijs. Deze overlegt, zo nodig, met de mentor.


Klik hier bij problemen met het inloggen in Magister of het aanvragen van een (nieuw) wachtwoord.

Klik voor de Magister handleiding voor ziekmelding.


Magister App
  

 

Theme picker