Nieuws

 

Van de rector

Van de rector

Zoeken naar woorden …

Een collega in Frankrijk moet het tonen van een cartoon met de dood bekopen. Een Nederlandse collega zit om diezelfde reden ondergedoken. Een oud-collega wordt in Arnhem slachtoffer van geweld door jongeren. Jongens die voor het grootste deel het middelbaar onderwijs nog niet ontgroeid waren. Wat moet je dan zeggen?

De vreselijke gebeurtenissen hebben een grote impact op iedereen die met het onderwijs is verbonden. Juist in de huidige tijd waarin veel onzeker is en er minder vertrouwde patronen zijn om op terug te vallen. We worstelen allemaal en uiteraard niet alleen in het onderwijs. Ook thuis waar leren en samenleven anders vorm moeten krijgen en waar ouders zich zorgen maken over hun financiële basis en de gezondheid van dierbaren. Wat moet je dan zeggen?

Misschien dit: 

We worstelen inderdaad, maar we worstelen vooralsnog ook samen. Hoewel er tendensen zijn die problemen toe willen schrijven aan ‘wij-zij’ vindt het overgrote deel van de mensen die ik spreek dat geen specifieke groepen schuldig zijn aan de huidige omstandigheden. Dat, gevoegd bij de constatering van Rutger Bregman dat de meeste mensen deugen, maakt dat we moeten blijven geloven in onze sterkste kracht: samenwerken. Zo lang we samen worstelen, gaan we problemen ook samen oplossen. De bovenstaande gebeurtenissen blijven in dat licht even vreselijk, maar worden geen onderdeel van een structurele verandering.

Waakzaamheid is wel geboden, want polarisatie ligt meer dan sluimerend op de loer. Dit betekent voor het Beekdal dat we niet moe worden om te hameren op respect voor elkaar en de dialoog. Wij willen jongvolwassenen opleiden die een eigen mening hebben, maar ook altijd open staan voor de mening van anderen. Mensen die ondanks hun overtuiging naar elkaar blijven luisteren en die beseffen dat je geluk alleen bestaat omdat je het kunt delen met anderen.

Laten we hierover overal met elkaar in gesprek blijven gaan. Niet alleen op het Beekdal, maar zeker ook thuis en onder elkaar. Om onze zorgen te delen, oplossingen te bedenken en onze gezamenlijke normen te bewaken. 

Groot respect voor de manier waarop leerlingen er met elkaar het beste van maken, voor de manier waarop ouders thuis het onderwijs en de maatschappelijke discussie mede vormgeven en uiteraard groot respect voor het personeel van het Beekdal dat onder moeilijke omstandigheden, standvastig en bevlogen de continuïteit van het onderwijs borgt en de school openhoudt!

Als we ooit samen het verschil kunnen maken, dan is het nu!

Niels van der Graaff
Rector

 

Theme picker