Disclaimer

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijvingen van onze school, van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons daarbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
Op onze website is ook informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een nieuwspagina, een agenda en zijn er fotopagina's op de site aanwezig.

Verantwoording
De website is grotendeels opgebouwd met informatie uit de Schoolgids en de Beekdalkrant.
De site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Beekdal Lyceum is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
De website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Beekdal Lyceum worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Het Beekdal Lyceum heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat het Beekdal Lyceum links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring met het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de linkpagina zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content. De informatie en links die op deze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten.

Werkwijze
De site is grafisch vormgegeven door Ontwerpkantoor.nl en gebouwd door Idas bv. Dit alles i.s.m. een medewerker van het Beekdal Lyceum. De laatste, tevens de webmaster, onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de homepage te plaatsen. Indien nodig overlegt hij met het MT en/of de PR-commissie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan.

Privacy
Tijdens allerlei activiteiten van het Beekdal Lyceum zoals reisweken, werkweken, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er van leerlingen foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien in de zogenaamde ‘fotoalbums’ op de website. Bij de grote hoeveelheden foto’s zoals die op de website geplaatst worden is het praktisch echter onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. 
Toch zouden leerlingen en/of ouders, maar ook medewerkers,  bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s waarop men zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar aan de school kenbaar maken door daarvoor het formulier bezwaar fotogebruik in te vullen, te ondertekenen en naar de school op te sturen. Foto’s met de betrokken persoon zullen dan niet (meer) gebruikt worden op de website (inclusief de ‘fotoboeken’). Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers op de website naar buiten gebracht kan worden.
Het is echter ook mogelijk dat leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto op de website. Ook dit dient via het eerder genoemde formulier (toelichting) bekend gemaakt te worden aan de school. De webmaster zal de betreffende foto(’s) vervolgens van de website verwijderen.

De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voor komen en vertraging in publicatie is mogelijk. Bij de publicatie van foto's of werk zullen geen achternamen van leerlingen worden vermeld. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.