Disclaimer

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijvingen van onze school, van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons daarbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
Op onze website is ook informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een nieuwspagina, een agenda en zijn er fotopagina's op de site aanwezig.

Verantwoording
De website is grotendeels opgebouwd met informatie uit de Schoolgids en de Beekdalkrant.
De site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Beekdal Lyceum is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
De website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Beekdal Lyceum worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Het Beekdal Lyceum heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat het Beekdal Lyceum links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring met het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de linkpagina zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content. De informatie en links die op deze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten.

Werkwijze
De site is grafisch vormgegeven door Ontwerpkantoor.nl en is gerealiseerd door Idas bv. Dit alles i.s.m. een medewerker van het Beekdal Lyceum. De laatste, tevens de webmaster, onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de homepage te plaatsen. Indien nodig overlegt hij met het MT en/of de PR-commissie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan.

Beeldmateriaal
Op onze website  - en ook op onze sociale media platformen -  laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar wij op school mee bezig zijn. Opnames worden vaak gemaakt tijdens bijzondere activiteiten, werkweken, projecten, workshops, sporttoernooien, reisweken, enz. Op dit beeldmateriaal zijn vaak leerlingen te zien. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om toestemming te vragen aan ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen jonger dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Privacy
Hoe het Beekdal Lyceum verder omgaat met privacy kunt u lezen in onze privacyverklaring.