Onderwijs

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school met een verlengde brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een kunst- en cultuurprofiel. 

Samen met BVO Vitesse vormt het Beekdal Lyceum de Vitesse Voetbal Academie. Als LOOT-school biedt het Beekdal Lyceum speciale faciliteiten voor topsporters.

Daarnaast verzorgt het Beekdal Lyceum in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten de Vooropleiding Dans en Muziek.

Het Beekdal Lyceum kiest ervoor het onderwijs voornamelijk klassikaal vorm te geven vanuit vakkenstructuur.

In de loop van het schooljaar worden in de eerste twee leerjaren drie keer per jaar, en in leerjaar 3 twee keer per jaar, projectweken (Beekweken) georganiseerd waarin het leren thematisch is opgebouwd