Cultuur

In de brugklas kun je kiezen voor een accent op kunst en cultuur. Je komt dan in een cultuurklas.

De cultuurklas houdt in dat de kunstvakken Drama, Muziek en Beeldende vorming extra aandacht krijgen. Daarnaast zijn er workshops en excursies, in samenwerking met verschillende culturele instellingen. In leerjaar 2 bezoek je verschillende kunstinstellingen door heel Nederland. En in leerjaar 3 staat het maken van een muziektheatervoorstelling centraal. Deze voorstelling wordt opgevoerd voor kinderen van basisscholen. Naast het cultuurprogramma kun je je aanmelden voor de schoolband, het schoolorkest, de schoolvoorstelling of meedoen aan B-Factor (open podium). 

In leerjaar 4, 5 en 6 krijg je de mogelijkheid 1 of 2 van de kunstvakken drama, muziek of beeldende vorming als examenvak te kiezen