Burgerschap

Het Beekdal Lyceum staat als school midden in de samenleving. We vinden het belangrijk om te laten zien waar we voor staan en we zijn actief bezig onze leerlingen op te leiden tot jongeren die een actieve rol willen spelen in onze maatschappij. Belangrijke onderdelen van burgerschap zijn het nadenken over vrijheid en gelijkheid, diversiteit en solidariteit. Deze onderdelen zijn in de lessen en projecten verweven.

Gezond schoolklimaat

Een belangrijk onderdeel van burgerschap is het schoolklimaat. Het Beekdal Lyceum is een school waar je jezelf kunt en mag zijn, waar je je eigen identiteit kunt onderzoeken en ook kunt kennismaken met diversiteit in de samenleving. Dit zie je ook terug doordat we bijvoorbeeld Paarse Vrijdag vieren en aan de regenboogvlag voor de school. Verder kun je actief zijn binnen de school door mee te doen aan een debatclub, de leerlingenraad en de cultuurraad. Binnen onze school wordt actief meedoen gestimuleerd en krijg je de ruimte om je eigen creativiteit en sportiviteit te laten zien.

Samenwerken en uitwisseling

Binnen de lessen in de onderbouw is er veel aandacht voor samenwerking en uitwisseling van ideeën. Binnen verschillende vakken worden er actualiteiten gebruikt om thema’s als democratie, vrijheid en solidariteit te behandelen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het vak Nederlands, waar we samen boeken lezen over een maatschappelijk thema.

Maatschappijleer

In de bovenbouw krijg je het vak maatschappijleer. In deze lessen worden maatschappelijke vraagstukken behandeld en wordt actief gekeken naar jouw eigen rol in de samenleving en je visie hierop. Ook bij andere vakken komen de actualiteit en maatschappelijke vraagstukken terug.

Vakoverstijgende projecten

Burgerschap ga je ook tegenkomen in een aantal vakoverstijgende projecten. In de Beekdagen aansluitend aan de toetsweken, ben je in de onderbouw bezig met projecten binnen sport, cultuur en een combinatie hiervan. In deze projecten komen thema’s als identiteit, solidariteit, samenwerking, vrijheid en gelijkheid allemaal voorbij. Je krijgt in deze projecten de kans om iets leuks te doen, iets te leren, iets moois neer te zetten en te presenteren aan je medeleerlingen.

Duurzaamheid, globalisering en ontwikkeling

In de bovenbouw heb je tijdens de Beekdagen projecten die aansluiten bij het vakkenpakket dat je kiest. Ook in deze projecten komen maatschappelijke thema’s aan bod. In 4 vwo doe je een project waarbij je gaat kennismaken met duurzaamheid, globalisering en ontwikkeling. Je onderzoekt een maatschappelijk thema, waarbij je ook aanbevelingen doet aan andere partijen buiten de school, zoals gemeenten, bedrijven of andere scholen.

Zo laten we de thema’s van goed burgerschap op verschillende manieren voorbijkomen, waardoor je als betrokken burger de school kunt verlaten!