Nieuws

 

'Een strik erom!'

'Een strik erom!'

Van de rector

Het einde van dit schooljaar diende zich aan. Nog één keer had de coronapandemie een onplezierige verrassing in petto. We dachten dat versoepelingen konden, maar we hadden ons misrekend. We snakten elkaar weer te zien. Helaas moest er toch weer worden afgeschaald. Niettemin gaan we er alles aan doen om de geslaagden op een persoonlijke wijze hun diploma te overhandigen. Maar elkaar daarna uitgebreid fysiek feliciteren zit er helaas niet in. Een bittere teleurstelling.

Het schooljaar 2021 is in sommige opzichten een jaar om snel te vergeten: ‘een strik erom en snel weer vooruitkijken’. Toch doet dat geen recht aan dit bijzondere jaar. Juist in tijden van crisis leer je kijken naar zaken die echt van belang zijn. Ik heb persoonlijk veel geleerd over het leren van leerlingen. Ik werd verrast. Positief verrast, welteverstaan!

Ik heb gezien waar leerlingen toe in staat zijn als ze zichzelf doelen durven stellen. Het resultaat was niet altijd direct meetbaar, maar ook leerlingen die (nog) te weinig zelfdiscipline konden opbrengen, hebben zich ontwikkeld. En in een sneltreinvaart! Iedereen heeft echt geleerd. 

We gaan volgend jaar proberen dit vast te houden door leerlingen meer te betrekken bij hun onderwijs. Dat klinkt gek als achterstanden en vertragingen moeten worden weggewerkt, maar juist door leerlingen verantwoordelijkheid te geven en persoonlijk met ze in gesprek te blijven kunnen we grote resultaten boeken. Resultaten die niet alleen leiden tot een diploma, maar ook tot succes daarna. En zo geeft corona ons ook een cadeautje! Met die wetenschap gaan we de komende jaren samen met ouders en leerlingen nog veel mooier onderwijs maken.

Ik wil mijn waardering uitspreken voor alle leerlingen, ouders en collega’s die dit jaar hun flexibiliteit maximaal hebben opgerekt om er voor anderen en voor zichzelf een succes van te maken.

Iedereen een welverdiende vakantie! Zelfs als het resultaat niet altijd tot tevredenheid stemt, mag iedereen trots zijn op zichzelf.


Niels van der Graaff
Rector Beekdal Lyceum

 

Kluisje leeg voor de vakantie!

Kluisje leeg voor de vakantie!

Uiterlijk 23 juli

Nog enkele weken en dan zit het schooljaar erop. Naast het inleveren van de boeken moet er dit jaar op de drempel naar de vakantie aan iets extra’s worden gedacht: het kluisje moet leeg! Daarom het devies: ‘Vakantie AAN, locker LEEG!’

Na de vakantie krijgen alle leerlingen een locker die ze de hele schoolloopbaan op het Beekdal Lyceum zullen blijven gebruiken. Het grote voordeel daarvan is dat er niet elk jaar een nieuwe plastic schoolpas hoeft te worden uitgegeven.

Ruilen 
Mocht je komend schooljaar je nieuw toegewezen kluisje willen ruilen met die van een andere leerling dan kan dat. Dit moet echter wel geregistreerd worden bij de conciërges.

23 juli
Alle kluisjes moeten uiterlijk op 23 juli a.s. leeg zijn. Spullen die daarna nog in lockers worden gevonden zullen in prullenbak belanden. Dus denk eraan: ‘Vakantie AAN, locker LEEG’.

 

Planning

Planning

Laatste schoolweken

De laatste weken van het schooljaar zijn in gegaan. Hieronder het actuele overzicht van wat wanneer gepland staat.

Dinsdag 6 juli
20:00-21:15 uur:     digitale ouderavond

Woensdag 7 juli
Vandaag kunnen de leerlingen, met toestemming van ouders, vier zelftests ophalen voor de laatste twee weken. Uitgiftepunt is bekend.

Maandag 12 juli
08:15 uur:                   start inschrijven inhaal en herkansingen PTA-toetsen BW 4 
09:30-12:00 uur:     inhalen toetsen voor wat betreft de proefwerken/niet PTA’s 
12:00-15:00 uur:     sportdag klas 2

Dinsdag 13 juli
08:15 uur:                   leerlingen h4, v4 en v5 inzage in toetsen en
10:00 uur:                   uiterste tijd inschrijven inhaal en herkansingen PTA-toetsen BW 4
11:00-14:00 uur:        sportdag klas 1

Woensdag 14 juli
Rapportvergaderingen* klas 3

Donderdag 15 juli
Inhaal en herkansingen PTA-toetsen BW 4 Rapportvergaderingen* klas 2

Vrijdag 16 juli
Inhaal en herkansingen PTA-toetsen BW 4
Rapportvergaderingen* klas 1 en 2
11:00-13:00 uur:     mentoractiviteit vwo 4

Maandag 19 juli
Rapportvergaderingen* klas 4 & 5

Dinsdag 20 juli
09:00 uur:                 uiterste tijd aanvraag commissie van beroep**
12.00 -14.00 uur:    doubleurs en maatwerkleerlingen komen langs bij decaan of maatwerkcoördinator

Woensdag 21 juli
08:30 uur:               commissie van beroep
11:00 uur:                 revisievergadering

Donderdag 22 juli
Personeelsdag

Vrijdag 23 juli
Rapport ophalen en boeken inleveren en eventuele benodigde (14) zelftests voor in de zeven weken vakantie ophalen, op de manier zoals we gewend waren, dus met toestemming van ouders.

09:00-10:00 uur    klas 1
10:00-11:00 uur      klas 2
11:00-1:00 uur         klas 3
12:30-13:30 uur      klas 4hv
13:30-14:30 uur      klas 5v
14:30-15:30 uur      klas 5h & 6v


*rapportvergaderingen
Vanaf maandag 12 juli vinden de rapportvergaderingen voor de overgang plaats. Daar worden de beslissingen genomen over overgaan, doubleren of een andere leerweg. Om de overgangsvergadering zo zorgvuldig mogelijk te kunnen voeren, gaan we ervan uit dat de mentoren alle relevante informatie tot zich hebben kunnen nemen voorafgaand aan de overgangsvergadering. Mocht u nog twijfelen of dat zo is, wilt u dat dan alsnog doen?

**commissie van beroep
Het kan zijn dat tijdens de overgangsvergadering tóch niet alle informatie bekend was bij de mentor en de lesgevers.
Alleen in dat geval is de mogelijkheid tot beroep ingesteld. Dit beroep wordt aangevraagd bij de betreffende afdelingsleider uiterlijk 20 juli om 09.00 uur.
Beroep aanvragen kan alleen wanneer er sprake is van (nieuwe) informatie die ten tijde van de overgangsvergadering niet bekend was bij mentor en lesgevers. Wanneer echter bij het nemen van de overgangsbeslissing de docenten van alle omstandigheden op de hoogte waren, heeft de gang naar de commissie van beroep helemaal geen zin.
Beroep wordt via email aangevraagd bij de betreffende afdelingsleider op uiterlijk 20 juli voor 09.00 uur. De mail bevat duidelijke toelichting over informatie die nog niet bekend was bij docenten was ten tijde van de overgangsvergadering en die wel invloed zou kunnen hebben op de beslissing van de vergadering. De hoorzitting van de beroepscommissie is op 21 juli vanaf 08.30 uur. U krijgt hiervoor via mail een uitnodiging.

 

De Beeker is weer uit!

De Beeker is weer uit!

Zomer-nummer

Action! Hersenstichting presenteert ‘ommetje’. Heerlijke zomerrecepten, wat je kunt doen met aardbeien. En, 'Claim your space', demonstratie tegen straatintimidatie. En natuurlijk 'Wie woont er achter deze voordeur', 'Mijn huisdier' , 'Jeugdfoto's van docenten', 'Mencave' en 'De horoscoop'.

Dit is alweer het vierde nummer van dit schooljaar en al weer de zevende jaargang van schoolkrant De Beeker. In september kun je het herfstnummer verwachten.

Klik op de cover om De Beeker te lezen!
https://bit.ly/2T75q1o

 

Theme picker