Nieuws

 

Schoolvoorstelling 'Snorro'

Schoolvoorstelling 'Snorro'

Theater vol mime en muziek

Op 14, 15 en 16 oktober a.s. laat het Beekdal Lyceum met de schoolproductie Snorro vol overtuiging zien de Britse pantomimestijl eigen te zijn.

Het muzikale theaterstuk met leerlingen uit verschillende jaarlagen staat bol van de campy personages in dubbelrollen, muzikale knipogen, groteske (geluids)effecten en dubbelzinnigheden. Het geheel wordt begeleid door het verrukkelijke Mariachi Beekdal-orkest, bestaande uit zowel leerlingen en docenten, dat Zuid-Amerikaans klinkende wijsjes speelt vol muzikale verwijzingen die uiteenlopen van Michael Jackson tot la Bamba.

Kaarten reserveren
Kaarten voor de verschillende voorstellingen kunt u reserveren via het speciale reserveringsformulier
 

 

Martin Diepeveen stelt zich voor ...

Martin Diepeveen stelt zich voor ...

Nieuwe afdelingsleider leerjaar 1 & 2

Martin Diepeveen is met ingang van dit schooljaar de nieuwe afdelingsleider voor leerjaar 1 & 2 op het het Beekdal Lyceum. Hij volgt daarmee  Alice Wolterinck op die als interim schoolleider en coach in het onderwijs verder is gegaan. Martin Diepeveen stelt zich hier graag aan u voor:

'Er is van alles aan de hand met onze wereld: de klimaatverandering, pandemie, vergrijzing, digitale transformatie zijn slechts een aantal voorbeelden. We leven tegelijkertijd in een wereld met bijna onbegrensde mogelijkheden: steeds meer kinderen kunnen gaan studeren en bijna elke plek op aarde is in een aantal uren bereikbaar geworden. 
Mijn naam is Martin Diepeveen en tegen deze achtergrond wil ik graag helpen om ieder mens een klein beetje bewuster te maken van wie hij/zij is, welke betekenis hij/zij wil gegeven aan het leven, aan familie/vrienden en de wereld om zich heen. Bewuste mensen durven te kiezen, zijn zichzelf en blijven altijd leren. Om invulling te geven aan deze missie heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar het Beekdal Lyceum waar ik als afdelingsleider verantwoordelijk ben voor sport, cultuur en leerjaar 1 en 2. Het Beekdal Lyceum bruist van energieke, enthousiaste en open jonge mensen die lef hebben en durven te kiezen. Hier wil ik met docenten en leerlingen samenwerken en telkens de vraag blijven stellen: wie ben ik?, wat heb ik hier te doen? en wat wil ik daartoe leren?
Ik nodig iedereen die hieraan een bijdrage kan en wil leveren uit om met mij en met elkaar hierover in gesprek te gaan!'

Foto: Guus Madern

Lees ook: Vertrek Alice Wolterinck; 'Opdracht klaar en afgerond'

 

Bijlessen voor de onderbouw

Bijlessen voor de onderbouw

Door eigen leerlingen

Ook dit schooljaar heeft het Beekdal Lyceum weer zijn eigen bijlesprogramma voor onderbouw leerlingen (leerjaar 1-3). Bij deze opzet geven de eigen bovenbouw leerlingen bijlessen aan onderbouw leerlingen in vakken waarmee ze moeite hebben. 

Docente Jeanne-Marie Spee is momenteel aan het inventariseren welke leerlingen bijles zouden willen hebben en  - niet minder belangrijk -  welke leerlingen bijles gaan géven. Bovenbouwleerlingen die bijles willen geven mogen dat alleen doen in de vakken die ze ook daadwerkelijk volgen in hun profiel.

Akkoord
Wanneer een bovenbouw leerling bijles wil geven, moet hij/zij eerst akkoord krijgen van de betreffende vakdocent. Vervolgens wordt gekeken welke leerlingen voor dat vak bijles zouden willen hebben.
 
Regelmaat
Wanneer er een match is gaan de onderbouw- en bovenbouw leerling plannen wanneer de bijles wordt gegeven. Dit moet met een bepaalde regelmaat gebeuren en op school plaatsvinden. Als vergoeding ontvangt de bijlesgever €6,- per les van de bijlesnemer. De leerlingen regelen dat onderling.

Afspraken
Om een en ander succesvol te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld:

 • Leerlingen die bijles willen hebben melden zich aan via de verzonden opgavebrief of via onderstaand e-mailadres
 • Leerlingen die bijles willen geven melden zich met de goedkeuringsbrief van de betreffende vakdocent aan bij mevrouw Spee
 • Na ontvangst van de mail of antwoordkaart en de goedkeuringsbrief van de vakdocent wordt er bepaald welke leerlingen aan elkaar gekoppeld worden
 • Het contact met mevrouw Spee verloopt per mail of persoonlijk (lokaal C228). De leerlingen maken onderling een afspraak om te bekijken wanneer de bijles het beste kan plaatsvinden
 • Wanneer het niet lukt om tot een planning te komen laten de leerlingen dat aan de mevrouw Spee weten. Zo nodig kan er een nieuwe match gezocht worden. 
 •  Wanneer de bijlescyclus beëindigd wordt omdat de lessen niet meer nodig zijn, wordt mevrouw Spee hierover geïnformeerd


U kunt contact opnemen met mevrouw Spee wanneer bijles gewenst is.

Het blijkt overigens niet altijd mogelijk om tot een match te komen. In dat geval blijven de leerlingen die bijles wensen bewaard in het bestand. 

De brieven omtrent de bijlessen zijn ook terug te vinden te vinden op Itslearning onder het kopje ‘Bijles’. 

Meer info: 
Jeanne-Marie Spee, docent Frans
j.spee@beekdallyceum.nl

 

Onderwijssoftware

Onderwijssoftware

Programma's goedkoper via school

Een goede schooluitrusting houdt niet op bij een goed gevuld etui en een nieuwe agenda. De digitale uitrusting is minstens zo belangrijk. 

Office 365
Veel leerlingen vinden het prettig om thuis met dezelfde versie van de softwarepakketten te werken als op school. Het Beekdal Lyceum beschikt over een licentie van Microsoft waardoor leerlingen  - maar ook huisgenoten -  Office 365 thuis kunnen installeren. (Maximaal 5 downloads in de gehele schoolcarrière).

 • Dat installeren thuis kan via de link Office 365. Dit kan echter ook door rechts bovenaan  deze pagina op 'Office 365' te klikken. Daarmee opent  - na inloggen via het Beekdal-account van de leerling (bd*****@ll.beekdallyceum.nl)  -  de startpagina van Office 365.
 • Rechts bovenaan de pagina (onder de rode balk)  vind u de button 'Office istalleren'. Klik deze aan en kies (v) voor 'Office 365-apps'. Vervolgens start het downloaden en kunt u Office -bestand installeren en zich aanmelden.
 • De inlognaam voor de installatie is dezelfde als die de leerling op school gebruikt voor het netwerk (bd*****@ll.beekdallyceum.nl), net als het wachtwoord. 


Slim
Naast de Office 365-licentie heeft het Beekdal Lyceum ook een overeenkomst met SLBdiensten, cq. Slim.nl. Slim.nl is een webwinkel voor het Voorgezet Onderwijs en het mbo. Door de speciale onderwijs-overeenkomsten van SLBdiensten met (software)leveranciers hoeft er bij Slim.nl beduidend minder voor legale(!) software te worden betaald dan bij andere winkels. Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij Slim bestellen.

De voordelen van Slim.nl:

 • Legale software (en nog veel meer) met speciale onderwijskorting
 • Altijd de nieuwste versies
 • Downloads zijn meteen beschikbaar
 • Verkoop van producten van Microsoft, Corel, Adobe, Norton en McAfee


Registratie en verificatie bij Slim.nl wijst zich vanzelf via de link: www.slim.nl/Shop/Registration.aspx

 

Theme picker