Toelating brugklas

In het komende schooljaar verwachten we acht brugklassen te gaan plaatsen. Het Beekdal Lyceum hanteert geen inschrijfbeperking. Leerlingen die bewust kiezen voor het Beekdal Lyceum en een advies havo of vwo hebben van de basisschool worden gegarandeerd geplaatst.

Voor leerlingen met een advies havo of vwo van de basisschool en een zorgbehoefte wordt door de toelatingscommissie bekeken of het Beekdal Lyceum de school is die betreffende zorg kan bieden. Ouders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze zorgcoördinator Marjolein Sterenberg (via telefoon 026-3209820 of m.sterenberg@beekdallyceum.nl).

Digitaal aanmeldformulier
Het Beekdal Lyceum werkt niet meer met een 'papieren' aanmeldformulier maar enkel nog met een digitale aanmelding via de website. Klik om naar het digitale aanmeldformulier te gaan. 

De aanmelding
Begin maart is het advies van de basisschool bekend. Wanneer een leerling bij ons digitaal wordt aangemeld, ontvangt u binnen enkele minuten een bevestiging met een kopie van de aanmelding . Het Beekdal Lyceum neemt zelf contact op met de basisschool van uw kind om de benodigde onderwijskundige gegevens over uw kind op te halen. 

De sluitingsdatum van de aanmelding is 15 maart. Aanmeldingen tot 15 maart worden gegarandeerd van een plek op het Beekdal Lyceum.

Uit het advies van de basisschool moet blijken dat tenminste havo-niveau haalbaar is. 

Na ontvangst van de aanmelding en het adviesformulier van de basisschool wordt beoordeeld of uw zoon/dochter geplaatst kan worden. U ontvangt begin april bericht.