Toelating brugklas

Het Beekdal Lyceum hanteert geen inschrijfbeperking. Leerlingen die bewust kiezen voor het Beekdal Lyceum en minimaal een advies havo of vwo hebben van de basisschool, worden gegarandeerd geplaatst.

Voor leerlingen met een advies havo of vwo van de basisschool en een zorgbehoefte wordt door de toelatingscommissie bekeken of het Beekdal Lyceum de school is die betreffende zorg kan bieden. Ouders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator Marjolein Sterenberg (via telefoon 026-3209820 of m.sterenberg@beekdallyceum.nl).

De aanmelding
Begin maart is het advies van de basisschool bekend. Wanneer u uw kind bij ons aanmeldt, ontvangt u binnen enkele minuten een bevestiging met een kopie van de aanmelding . Het Beekdal Lyceum neemt zelf contact op met de basisschool van uw kind om de benodigde onderwijskundige gegevens over uw kind op te halen. 

De sluitingsdatum van de aanmelding is 15 maart. Aanmeldingen tot en met 15 maart worden gegarandeerd van een plek op het Beekdal Lyceum. Klik om naar het aanmeldformulier te gaan. 

Na ontvangst van de aanmelding en het adviesformulier van de basisschool wordt beoordeeld of uw kind bij ons op school kan starten. U ontvangt begin april bericht.