Verlengde brugperiode

Bijzonder op het Beekdal Lyceum is dat we voor havo-vwo leerlingen een verlengde brugperiode van twee of zelfs drie jaar hebben. In die jaren krijgen leerlingen bij ons de gelegenheid om duidelijk te ontdekken wat het beste vervolg is, havo of vwo.

Het Beekdal Lyceum is ervan overtuigd dat een kind zich na groep 8 nog verder ontplooit en ontwikkelt. Van veel leerlingen is na groep 8 nog niet duidelijk in welke leerweg zij het best tot hun recht komen. In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs verandert er namelijk nog veel bij kinderen. Door de tweejarige brugperiode hebben leerlingen met een havo-advies de kans zich gedurende twee jaar nog verder te ontwikkelen naar een vwo-leerweg. Voor leerlingen voor wie het beter is om in leerjaar 2 al door te stromen naar het vwo, wordt die mogelijkheid ook geboden. Tegelijkertijd is het voor leerlingen die een derde jaar nodig hebben, mogelijk om nog een jaar havo/vwo te doen. Zij kiezen dan in de 4e klas voor havo of vwo. Bij het Beekdal stroomt dus iedere leerling in zijn of haar eigen tempo uit op het niveau dat het allerbeste past. 

Jezelf blijven in de groep Tamara Bertels is remedial teacher en had de afgelopen jaren twee dochters op het Beekdal Lyceum. ‘Veel leerlingen hebben ook echt beide jaren nodig om zichzelf te ontdekken in zo’n nieuwe school. Leren hoe je jezelf kunt blijven in de groep. Dat gunde ik mijn dochters ook. De oudste is er hard tegenaan gegaan in de eerste klas en kon in het tweede leerjaar zelfs al een beetje gas terugnemen om op vwo-niveau te blijven. Mijn jongste dochter startte met minder ambitie maar zit nu ook op het vwo. Ze ontdekte gaandeweg de brugperiode dat ze prima aan kon haken bij haar vriendinnen.’

Meer dan leerstof ‘Ik zie de kracht van een rustige opbouw. Erg positief is het ontbreken van druk in deze periode. Er zijn voldoende mogelijkheden om te versnellen of te vertragen. En het gaat in die eerste twee jaren natuurlijk om veel meer dan alleen de leerstof. Het eerste jaar wordt vooral gebruikt om leerlingen te laten wennen aan elkaar en aan de school. In het tweede jaar mogen leerlingen (en ouders) ontdekken wat het beste vervolg is, havo of vwo.’

Elke leerling is anders ‘Ouders met een uitgesproken vwo-ambitie voor hun kind kan ik oprecht geruststellen. De docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen krijgen opdrachten die aansluiten bij hun niveau en de eisen aan de prestaties van de leerlingen bewegen mee met hun ontwikkeling. Een kind met een havo-advies hoeft zich ook geen zorgen te maken dat het te veel op de tenen moet lopen. Leerlingen zijn allemaal verschillend en leren ook allemaal verschillend. Ik vind dat het Beekdal leerlingen goed begeleidt uitgaande van al deze verschillen.’


Voldoende uitdaging als vwo-er in de brugklas
Koen oud-leerling

‘Ik ben Koen en op de basisschool kreeg ik een vwo-advies. In de eerste twee brugjaren van het Beekdal heb ik als vwo-er altijd voldoende uitdaging gekregen. Dat kwam omdat de docenten mij andere, meer of moeilijkere, opdrachten gaven. Zo kon ik zelf uitproberen wat het beste bij me paste. Ook mocht ik sneller door de stof heen werken of stof overslaan die ik toch al snapte. Op die manier had ik weer meer tijd over om te werken aan extra opdrachten. Afgelopen jaar ben ik geslaagd voor mijn vwo-diploma. Mijn niveau sloot perfect aan bij wat er op het examen van me gevraagd werd.’