Absentie

Is een kind te ziek om naar school te gaan dan geven de ouders dat aan de school door via Magister. 

Magister is bereikbaar via de snellink rechts bovenaan de webpagina's van het Beekdal Lyceum.

Inloggen dient te geschieden met de ‘login’ van de ouders (en niet via die van de leerling).

Er kan voor het ziekmelden ook gebruik gemaakt worden van de Magister-app die gratis is te downloaden via de App Store of Google play.


Wat betekent absent melden in de praktijk:

  • Ziekmeldingen  aan school enkel doorgeven via Magister 
  • Geen ziekmeldingsbriefjes aan de meldkamer. Ook niet achteraf
  • Iedere ziekmelding in Magister is voor de duur van één schooldag. Is de leerling ook de volgende dag niet in staat lessen te volgen, dan dienen de ouders een nieuwe melding te doen via Magister
  • Betermelden is niet nodig 
  • Is de leerling naar verwachting langere tijd ziek (bijvoorbeeld als gevolg van een operatie) dan nemen de ouders contact op met de mentor
  • Verlofaanvragen met een medische of andere reden (dokter, ortho) dienen zo mogelijk vooraf gemeld te worden via meldkamer@beekdallyceum.nl
  • Leerlingen die de lessen willen/moeten verzuimen in verband met bijzondere feesten of begrafenis/crematie, dienen daartoe per e-mail of schriftelijk, toestemming te vragen aan de afdelingsleider, minimaal drie dagen van tevoren
  • Als de lessen bewegingsonderwijs niet gevolgd kunnen worden dient een briefje ingeleverd te worden bij de docent bewegingsonderwijs. Deze overlegt, zo nodig, met de mentor.


Bij problemen met het inloggen in Magister of het aanvragen van een (nieuw) wachtwoord kunt u terecht op www.beekdallyceum.nl/inlogproblemen-magister.

Klik voor de Magister handleiding voor ziekmelding.

 

Er kan voor het ziekmelden ook gebruik gemaakt worden van de gratis Magister-app. 

Download de Magister App