Absentie

Is een kind te ziek om naar school te gaan dan geven de ouders en verzorgers dat aan de school door via Somtoday. 

Somtoday is bereikbaar via de snelkoppeling rechts bovenaan de webpagina's van het Beekdal Lyceum.

Inloggen dient te geschieden met de ‘login’ van de ouders en verzorgers (en niet via die van de leerling).

Er kan voor het ziekmelden ook gebruik gemaakt worden van de Somtoday-app die gratis is te downloaden via de App Store of Google play.


Wat betekent absentmelden in de praktijk:

  • Ziekmeldingen alleen doorgeven via Somtoday 
  • Geen ziekmeldingsbriefjes aan het meldpunt. Ook niet achteraf
  • Iedere ziekmelding in Somtoday is voor de duur van één schooldag. Is de leerling ook de volgende dag niet in staat lessen te volgen, dan dienen de ouder(s)/verzorger(s) een nieuwe melding te doen via Somtoday
  • Betermelden is niet nodig 
  • Is de leerling naar verwachting langere tijd ziek (bijvoorbeeld als gevolg van een operatie) dan nemen de ouder(s)/verzorger(s) contact op met de mentor
  • Verlofaanvragen met een medische of andere reden (dokter, ortho) dienen zo mogelijk vooraf gemeld te worden via verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl
  • Ouders en verzorgers van leerlingen die de lessen willen of moeten verzuimen in verband met bijzondere feesten, een begrafenis of crematie, dienen daartoe per e-mail of schriftelijk  - minimaal drie dagen van tevoren -  toestemming te vragen via verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl
  • Als de lessen bewegingsonderwijs niet gevolgd kunnen worden dient een briefje ingeleverd te worden bij de docent bewegingsonderwijs. Deze overlegt, zo nodig, met de mentor.