Dyslexie

Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving van leerlingen. Dat geldt ook voor leerlingen met dyslexie.

In het dyslexieprotocol staat vermeld wat de dyslectische leerling van de school mag verwachten en wat de school van de leerling mag verwachten.

Coaches
Leerlingen met dyslexie, hun ouders en docenten kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de dyslexiecoaches van het Beekdal. Zij houden elke week spreekuur in het olc. Voor actuele tijden zie: 'Dyslexie-info' op Itslearning.

De coaches zijn: