Gebruik mobiele telefoon

Mobiele telefoons en zogeheten ‘oortjes’ zijn niet toegestaan in de les. De mobiele telefoon wordt bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas geplaatst ​tenzij de docent deze als leermiddel inzet. ​

Wordt zonder toestemming toch een mobiele telefoon gebruikt in de les, dan heeft de docent het recht deze in te nemen.

Vanzelfsprekend is het niet toegestaan ongevraagd foto’s of filmopnames van anderen te maken en te publiceren.