Gedragsregels in de klas

Iedereen op school moet de mogelijkheid hebben om in rust te kunnen leren of werken. Om die voorwaarden te scheppen is een aantal gedragsregels nodig. 

  • Huiswerk in orde en alle spullen mee
  • Jassen opbergen in je kluis of ophangen aan de kapstok
  • Gebruik van mobiele telefoon alleen buiten de les, tenzij de docent deze als leermiddel inzet
  • Eten alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, buiten de les
  • Altijd een leesboek mee voor een opvanguur
  • Bij een gemiste toets maakt de leerling de eerstvolgende dag dat hij of zij op school is een afspraak met de docent (mondeling of per mail) om de gemiste toets in te halen. De leerling haalt de toets zo spoedig mogelijk in. Voor overige afspraken rondom toetsen zie het toetsprotocol op de website