Te laat komen

  • Indien een leerling te laat in de les verschijnt dan moet deze een ‘telaatbriefje’ bij de receptie hebben gehaald. Zonder briefje géén toegang tot de les. Leerlingen kunnen alleen via de verzuimcoördinator of de afdelingsleider het verzuim wettig maken
  • Te laat in de les met ongeldige reden (onwettig) betekent automatisch de volgende dag om 7:45 uur melden in de meldkamer. Indien niet gemeld om 7:45 uur volgt automatisch twee uur nakomklas, te beginnen op dezelfde dag
  •  Over de strafmaat kan niet worden gediscussieerd. In overleg met de verzuimcoördinator kan voor een ander tijdstip gekozen worden. Dit dient echter binnen één week plaats te vinden