Te laat komen

 • Wanneer een leerling te laat in de les verschijnt dan moet hij of zij een ‘telaatbriefje’ bij de receptie hebben gehaald. Geen briefje betekent géén toegang tot de les. Leerlingen kunnen alleen via de verzuimcoördinator of de afdelingsleider het verzuim wettig maken
   
 • Te laat in de les met ongeldige reden (onwettig) betekent automatisch de volgende dag melden bij de receptie:
  • Onderbouw (leerjaar  1 t/m 3) uiterlijk om 07.45 uur 
  • Bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) uiterlijk om 09.30 uur
   Indien niet gemeld volgt automatisch een uur nakomklas, te beginnen op dezelfde dag
    
 • Over de strafmaat kan niet worden gediscussieerd. In overleg met de verzuimcoördinator kan voor een ander tijdstip gekozen worden. Dit dient echter binnen één week plaats te vinden