Schoolregels

Hiernaast in de submenu's vind je verschillende (gedrags) regels nader uitgewerkt.

De belangrijkste regels en afspraken rondom sancties in dagelijkse praktijk op een rijtje: 

  • Te laat in de les (onwettig) 

Je haalt een ‘telaatbriefje’ bij de receptie en overhandigt dit aan je docent. Je meldt je de volgende dag om 07:45 uur bij de verzuimcoördinator. Indien jij je niet meldt om 7:45 uur volgt automatisch twee uur nakomklas, te beginnen op dezelfde dag

  • Per lesuur gespijbeld (onwettig) 

Je meldt je de volgende dag om 07:45 uur bij de verzuimcoördinator én je krijgt twee lesuren nakomklas, te beginnen op dezelfde dag 

  • Verwijderd uit de les

Je haalt direct een rode kaart bij de receptie en volgt de instructies van deze kaart op. Je krijgt twee lesuren nakomklas, te beginnen op dezelfde dag


Let op! Het is te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid om bovenstaande afspraak na te komen of een ander tijdstip af te spreken voor je straf.