Schoolregels

Hiernaast in de submenu's vind je verschillende (gedrags) regels nader uitgewerkt.

De docent is verantwoordelijk voor het goede verloop van de les. Wanneer de docent met een leerling niet tot een goede werksituatie komt, wordt de mentor ingeschakeld.

De mentor bepaalt dan of en wanneer de leerlingbegeleider ingeschakeld wordt.

Als de leerlingbegeleider ingeschakeld wordt kan hij/zij uiteindelijk door middel van een contract bindende afspraken maken met leerling en ouders over aanwezigheid en gedrag.

Wanneer dit traject niet tot het gewenste resultaat leidt wordt de afdelingsleider erbij betrokken.