Te laat komen

Als een leerling te laat is gekomen meldt hij zich de volgende dag om 07:45 uur bij de meldkamer.

De meldkamer registreert en controleert of deze leerling verschenen is.

Als een leerling niet verschijnt om 07.45 uur wordt de leerling door de meldkamer opgeroepen.

Is een leerling meer dan 20 minuten te laat dan registreren wij een lesuur ongeoorloofd absent.