Verwijdering uit de les

Als een docent de leerling in verband met ongewenst gedrag uit de les verwijdert, krijgt de leerling bij de meldkamer een zogenaamd verwijderingsformulier dat hij na de les met de desbetreffende docent bespreekt.