Stem van de leerlingen telt

Het Beekdal Lyceum hecht veel waarde aan de mening van leerlingen. Leerlingen kunnen hun stem laten horen via de leerlingenraad, de cultuurraad of middels de medezeggenschapsraad. Daarnaast delen leerlingen hun visie over onderwijs met de medewerkers in de zogenaamde Rondetafelbijeenkomsten.