Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen. Zij houdt zich o.a. bezig met de rechten en plichten van de leerlingen die geformuleerd zijn in het leerlingenstatuut.

De leerlingenraad is vertegenwoordigd vanuit alle leerjaren en vormt daarmee een luisterend oor voor alle leerlingen. De leerlingenraad wordt door een docent begeleid en een afdelingsleider sluit regelmatig aan.

Bij vergaderingen van de leerlingenraad is de rector regelmatig aanwezig. Mochten klassen of individuele leerlingen tegen beleidsmatige problemen aanlopen (problemen rondom de school, praktische zaken) dan kan de leerlingenraad deze bespreken met de rector om zo tot oplossingen te komen.