Algemeen

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school met een tweejarige brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een cultuurprofiel. 

Het Beekdal Lyceum kiest ervoor het onderwijs voornamelijk klassikaal vorm te geven vanuit vakkenstructuur.

In de loop van het schooljaar worden in de eerste twee leerjaren drie keer per jaar, en in leerjaar 3 twee keer per jaar, projectweken (Beekweken) georganiseerd waarin het leren thematisch is georganiseerd. 

De school heeft heterogene brugklassen in leerjaar 1 en 2 om de definitieve keuze tussen havo of vwo nog twee jaar uit te stellen.