Tweejarige brugklas

Bijzonder op het Beekdal Lyceum is dat we voor havo-vwo leerlingen een tweejarige brugperiode hebben. In die twee jaar krijgen leerlingen bij ons de gelegenheid om duidelijk te ontdekken wat het beste vervolg is, havo of vwo.

De achterliggende gedachte is dat het Beekdal Lyceum ervan overtuigd is dat een kind zich na groep 8 nog verder ontplooit en ontwikkelt. Van veel leerlingen is na groep 8 nog niet duidelijk in welke leerweg zij het best tot hun recht komen. In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs verandert er namelijk nog veel bij kinderen. 

Door de tweejarige brugperiode hebben leerlingen met een havo-advies de kans zich gedurende twee jaar nog verder te ontwikkelen en op te stromen naar een vwo-leerweg:

  • In een tweejarige brugklas kunnen leerlingen zich optrekken aan het hogere niveau. Leerlingen leren van en met elkaar. 
  • Door het onderwijs (gedifferentieerd) aan heterogene groepen aan te bieden stellen wij het direct plaatsen in één homogene leerweg na groep 8, nog even uit. 
  • Een tweejarige brugperiode past bij de ontwikkeling van leerlingen omdat iedere leerling de kans krijgt te leren op verschillende niveaus binnen of buiten het curriculum. 
  • De tweejarige brugperiode komt tegemoet aan de wenperiode die een leerling nodig heeft na de overstap van de basisschool. Die tijd krijgt iedere leerling dus ook. 
  • Er wordt in de lessen veel gewerkt aan leervaardigheden voor het vak.
  • Toetsen volgens de RTTI methode is helpend in de determinatie. 
  • Tenslotte is het van belang dat zowel docent als leerling op maat kunnen werken

 

In de vakwerkplannen staat beschreven hoe de doorlopende leerlijn gegarandeerd wordt.