ArtEZ Top Talent Muziek Academie

Leerlingen van de Top Talent Muziek Academie volgen op het Beekdal hun reguliere lessen om een havo- of vwo-diploma te behalen. Naast dat lesprogramma volgen ze bij ArtEZ conservatorium een uitgebreid lesprogramma om zich voor te bereiden op de audities van het HBO maar ook om zich voor te bereiden op een carrière als musicus. 

Op het programma van ArtEZ staat onder meer: 

  • Individuele hoofdvak les instrumentaal/vocaal
  • Ensemble les 
  • Algemene theoretische vakken (gehoortraining en algemene muziekleer)
  • Pianobegeleiding voor klassieke zangers, blazers of strijkers
  • Workshopdagen
  • Concerten 


Om de programma’s van school en ArtEZ zo goed mogelijk te combineren, worden ze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Leerlingen zitten in een reguliere klas maar daar waar nodig wordt het rooster aangepast. Dat kan betekenen dat lessen verschuiven of dat er een vak kan worden geschrapt om meer tijd voor muziek vrij te maken.  Leerlingen worden daarin begeleid door de Afdeling Topsport, Dans & Muziek van het Beekdal Lyceum.

In het Beekdal Theater laten leerlingen TTMA  - 'as part of the job' -  regelmatig in speciale opvoeringen voor medeleerlingen horen wat ze geleerd hebben. Om toegelaten te worden tot de TTMA moet een toelatingsauditie worden gedaan.

https://www.artez.nl/opleidingen/top-talent-muziek-academie