Cultuur

In de brugklas kun je kiezen voor een accent op kunst en cultuur.

Dat houdt in dat de kunstvakken binnen het reguliere rooster extra aandacht krijgen (drama, muziek, beeldende vorming). Daarnaast zijn er workshops en excursies in samenwerking met verschillende culturele instellingen. In leerjaar 2 bezoek je verschillende kunstinstellingen door heel Nederland en in leerjaar 3 staat het maken van een muziektheatervoorstelling centraal. Deze voorstelling wordt opgevoerd voor kinderen van basisscholen. Naast het cultuurprogramma kun je je aanmelden voor de schoolband, het schoolorkest, de schoolvoorstelling of mee doen aan B-Factor (open podium). 

In leerjaar 4, 5 en 6 krijg je de mogelijkheid 1 of 2 kunstvakken (drama, muziek, beeldende vorming) als examenvak te kiezen.