Cultuur

In de brugklas kunnen kinderen kiezen voor de cultuur-klas.

Dit houdt in dat de kunstvakken binnen het reguliere rooster extra aandacht krijgen (drama, muziek, beeldende vorming).

Daarnaast zijn er workshops en excursies in samenwerking met verschillende culturele instellingen.

In leerjaar 2 bezoeken de leerlingen  verschillende kunstinstellingen door heel Nederland en in leerjaar drie staat het maken van een Muziek Theater voorstelling centraal. Deze voorstelling wordt opgevoerd voor kinderen van basisscholen.

Naast het cultuurprogramma kunnen leerlingen zich vrijwillig aanmelden voor de schoolband, het schoolorkest, de schoolvoorstelling of mee doen B-THERE (open podium).

Lees meer over de cultuurklassen.

In leerjaar 4-6 wordt de mogelijkheid geboden een of twee kunstvakken (drama, muziek, beeldende vorming) als examenvak te kiezen.