Cultuur

In de brugklas kunnen kinderen kiezen voor een accent op kunst en cultuur.

Dat houdt in dat de kunstvakken binnen het reguliere rooster extra aandacht krijgen (drama, muziek, beeldende vorming). Daarnaast zijn er workshops en excursies in samenwerking met verschillende culturele instellingen. In leerjaar 2 bezoeken ze verschillende kunstinstel- lingen door heel Nederland en in leerjaar 3 staat het maken van een Muziek Theater- voorstelling centraal. Deze voorstelling wordt opgevoerd voor kinderen van basisscholen. Naast het cultuurprogramma kunnen leerlingen zich vrijwillig aanmelden voor de school- band, het schoolorkest, de schoolvoorstelling of mee doen aan B-There (open podium). 

Lees meer over de cultuurklassen.

In leerjaar 4, 5 en 6 wordt de mogelijkheid geboden een of twee kunstvakken (drama, muziek, beeldende vorming) als examenvak te kiezen.

 

In de regel organiseert het Beekdal Lyceum activiteiten van het sport- en kunstprofiel zoveel mogelijk op reguliere tijden en gelijktijdig in een spiegelprogramma. Leerlingen uit de ver- schillende profielen nemen dan gelijktijdig deel aan verschillende activiteiten. De organisatie dwingt in een enkel geval tot een planning buiten de reguliere lessen of lestijden om of tot een vorm waarin het onmogelijk is gelijktijdig een dubbel aanbod te realiseren. Zo kunnen
kunstactiviteiten vragen om de inzet van leerlingen in de avonduren. Sportactiviteiten kunnen juist vragen om aanwezigheid in de namiddag of vroege ochtend. Vanwege de koppeling in de klas kan het daarmee in een enkel geval voorkomen dat de leerlingen in het ene profiel wel les hebben en de andere niet. De lesvrije ruimte die zo ontstaat compenseert de extra inzet van leerlingen boven de reguliere lessen.