Sport

Kinderen die zich aanmelden voor de brugklas kunnen kiezen voor een accent op sport.

Dat houdt in dat sport, naast en binnen het reguliere lesprogramma, een belangrijke plaats inneemt. Er zijn clinics, wedstrijdbezoeken, toernooien en excursies. Ook zaken als samenwerken, omgaan met (elkaars) grenzen, leidinggeven en leiding krijgen, overleggen en organiseren komen aan de orde.

Lees meer over de sportklassen.

In het tweede en derde jaar wordt dit programma voortgezet.

In klas 4-6 biedt het keuzevak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ (BSM) de mogelijkheid om in deze richting examen te doen.

 

In de regel organiseert het Beekdal Lyceum activiteiten van het sport- en kunstprofiel zoveel mogelijk op reguliere tijden en gelijktijdig in een spiegelprogramma. Leerlingen uit de ver- schillende profielen nemen dan gelijktijdig deel aan verschillende activiteiten. De organisatie dwingt in een enkel geval tot een planning buiten de reguliere lessen of lestijden om of tot een vorm waarin het onmogelijk is gelijktijdig een dubbel aanbod te realiseren. Zo kunnen
kunstactiviteiten vragen om de inzet van leerlingen in de avonduren. Sportactiviteiten kunnen juist vragen om aanwezigheid in de namiddag of vroege ochtend. Vanwege de koppeling in de klas kan het daarmee in een enkel geval voorkomen dat de leerlingen in het ene profiel wel les hebben en de andere niet. De lesvrije ruimte die zo ontstaat compenseert de extra inzet van leerlingen boven de reguliere lessen.