Sport

Leerlingen die zich aanmelden voor de brugklas kunnen kiezen voor de sportklas.

Dit betekent dat sport  - naast en binnen het reguliere lesprogramma -  een belangrijke plaats inneemt. Er zijn clinics, wedstrijdbezoeken, toernooien en excursies.

Ook zaken als samenwerken, omgaan met (elkaars) grenzen, leiding geven en leiding krijgen, overleggen en organiseren komen aan de orde.

Lees meer over de sportklassen.

In het tweede en derde jaar wordt dit programma voortgezet.

In klas 4-6 biedt het keuzevak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ (BSM) de mogelijkheid om in deze richting examen te doen.