Topsport

Sinds 1985 is het Beekdal Lyceum (samen met vmbo ’t Venster) een Topsport Talent School en aangesloten bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).

Dat betekent dat het Beekdal Lyceum aan topsporters en sporttalenten extra faciliteiten biedt, zodat zij studie en sport op een verantwoorde wijze kunnen combineren.

Toelating tot de Topsportafdeling kan alleen via een sportbond en het Olympisch Steunpunt Gelderland.

Bijzondere voetbaltalenten kunnen worden geselecteerd voor de Vitesse Voetbal Academie. Voor hen gelden bijzondere faciliteiten.

De topsporters zitten waar mogelijk in de reguliere klassen en hebben zo nodig speciale aanpassingen in het rooster.

Het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Papendal is één van de vier landelijke talentcentra. Ongeveer 50 jonge topsporters (afkomstig uit heel Nederland) die trainen en wonen op Papendal, volgen hun havo- of vwo-opleiding aan het Beekdal Lyceum.

 

Dans

De leerlingen van de Vooropleiding Dans van ArtEZ hogeschool voor de kunsten volgen op het Beekdal Lyceum reguliere havo-vwo lessen én danslessen. 

De danslessen worden verzorgd door docenten van ArtEZ. De lesroosters en dansroosters worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De dansers zitten in de reguliere klassen en hebben zo nodig speciale aanpassingen in het rooster. De Afdeling Topsport, Dans en Muziek zorgt er voor dat alles goed op elkaar is afgestemd. 

Op de locatie van het Beekdal Lyceum zijn twee dansstudio’s waar de danslessen worden gegeven. In de theaterzaal laten de leerlingen van de Vooropleiding Dans regelmatig zien wat ze geleerd hebben; voor de reguliere leerlingen zijn dat bijzondere voorstellingen! 

Om toegelaten te worden tot de ArtEZ Vooropleiding Dans moet je een toelatingsauditie doen.

www.artez.nl/opleidingen/vooropleiding-dans/programma

Top Talent Muziek Academie

Leerlingen van de Top Talent Muziek Academie volgen op het Beekdal hun reguliere lessen om een havo- of vwo-diploma te behalen. Naast dat lesprogramma volgen ze bij ArtEZ conservatorium een uitgebreid lesprogramma om zich voor te bereiden op de audities van het HBO maar ook om zich voor te bereiden op een carrière als musicus. 

Op het programma van ArtEZ staat onder meer: 

  • Individuele hoofdvak les instrumentaal/vocaal
  • Ensemble les 
  • Algemene theoretische vakken (gehoortraining en algemene muziekleer)
  • Pianobegeleiding voor klassieke zangers, blazers of strijkers
  • Workshopdagen
  • Concerten 


Om de programma’s van school en ArtEZ zo goed mogelijk te combineren, worden ze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Leerlingen zitten in een reguliere klas maar daar waar nodig wordt het rooster aangepast. Dat kan betekenen dat lessen verschuiven of dat er een vak kan worden geschrapt om meer tijd voor muziek vrij te maken.  Leerlingen worden daarin begeleid door de Afdeling Topsport, Dans & Muziek van het Beekdal Lyceum.

In het Beekdal Theater laten leerlingen TTMA  - 'as part of the job' -  regelmatig in speciale opvoeringen voor medeleerlingen horen wat ze geleerd hebben. Om toegelaten te worden tot de TTMA moet een toelatingsauditie worden gedaan.

https://www.artez.nl/opleidingen/top-talent-muziek-academie