Topsport

Sinds 1985 is de school (samen met vmbo ’t Venster) een Topsport Talent School en aangesloten bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).

Dat betekent dat het Beekdal Lyceum aan topsporters en sporttalenten extra faciliteiten biedt, zodat zij studie en sport op een verantwoorde wijze kunnen combineren. Toelating tot de Topsportafdeling kan alleen via een sportbond en het Olympisch Steunpunt Gelder- land. Bijzondere voetbaltalenten kunnen worden geselecteerd voor de Vitesse Voetbal Academie. Voor hen gelden bijzondere faciliteiten. De topsporters zitten waar mogelijk in de reguliere klassen en hebben zo nodig speciale aanpassingen in het rooster. Het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Papendal is één van de vier landelijke talentcen- tra. Ongeveer 50 jonge topsporters (afkomstig uit heel Nederland) die trainen en wonen op Papendal, volgen hun havo- of vwo-opleiding aan het Beekdal Lyceum.

 

’t Venster en Beekdal Lyceum

Dé school voor de topsporter!

Als topsporter heb je de uitdaging om twee fulltime bezigheden met elkaar te combineren. Jouw sport staat op één. Maar op school wil je ook goed presteren. Hoe fijn is het dan als de school rekening houdt met jouw topsportleven?

Topsport Talentschool
Het Beekdal Lyceum is samen met vmbo ’t Venster een van de 30 scholen in Nederland met een officiële erkenning als Topsport Talentschool (LOOT-licentie). Het grote verschil met een reguliere school is dat wij topsporters met een talentstatus extra faciliteiten mogen bieden. Wat wij daar zelf aan toevoegen? Jij krijgt bij ons op school óók scholing tot topsporter. Jij leert dus echt school én sport te combineren.

Speciale faciliteiten
Vaak zijn trainingstijden onder lestijd. Of je mist een paar dagen school vanwege een wedstrijd of trainingskamp. Als topsporter ben je fulltime met je sport bezig en daar houden wij op school rekening mee. Wij geven je dus niet zomaar vrij, maar passen jouw rooster aan zodat je onder schooltijd kunt trainen. Wél heb je voor deze speciale faciliteiten een talentstatus nodig. Of jij zo’n status krijgt, bepaalt NOC*NSF in overleg met jouw sportbond. Heb je deze talentstatus? Dan kun je bij ons op school rekenen op:

  • Aangepaste roosters
  • Aangepast vakkenpakket
  • Vrij voor wedstrijden en trainingskampen
  • Ruimte voor bijles, huiswerkbegeleiding en inhalen van toetsen


Zo gewoon mogelijk naar school
Wij houden veel rekening met jouw leven als topsporter. Toch proberen wij jou ook een zo normaal mogelijke schooltijd te bezorgen. Je zit daarom in een gewone klas, ook met leerlingen die geen topsport beoefenen. Je maakt nieuwe vrienden en doet met zoveel mogelijk activiteiten mee. Jij hoort er bij ons op school dus echt bij! Sommige vakken heb je niet, zoals gym. Die uren gebruik je om andere lessen of de lesstof van andere vakken in te halen. Ook kan het zijn dat jij juist dan een toets inhaalt. Zo zorgen we ervoor dat jij ‘bij blijft’.

Contact met andere topsporters
Meestal heb je klasgenoten die ook topsporter zijn. Ook dat is fijn. Jullie hebben namelijk iets gemeenschappelijks. Jullie zijn gedreven, perfectionistisch en willen je tijd efficiënt besteden. Het gebeurt vaak dat topsporters elkaar opzoeken bij opdrachten, profielwerkstukken en presentaties. Jullie begrijpen elkaar. Het leidt zelfs tot blijvende vriendschappen!

Oók scholing tot topsporter
Natuurlijk ga je naar school om je diploma te halen. Daarnaast leren wij jou dé vaardigheden om het te redden in het vervolgonderwijs én in de harde wereld van de topsport. Zo besteden wij veel aandacht aan mentaliteit. En leren wij jou om zelf je verantwoordelijkheid te pakken. Wordt het je allemaal even te veel? Jij leert om op tijd aan de bel te trekken. Kun je juist meer aan? Jij leert om ook dat aan te geven, zodat je op zo’n moment op school een stapje extra zet om op een later moment een stapje terug te doen als jouw sport meer van je vraagt. Speciaal voor jou: topsport-mentoren
Goede begeleiding van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Als topsporter kun je rekenen op begeleiding op ‘jouw maat’. Jij hebt een klassenmentor en een vaste docent als aanspreekpunt. Dat heeft iedere leerling bij ons op school. Daarnaast hebben wij voor onze topsporters speciale topsport-mentoren. Die weten precies wat het van een topsporter vraagt om de sport te combineren met school. Ook voor jouw ouders is deze mentor een belangrijk aanspreekpunt.

We sluiten een studiecontract af
Als jij kiest voor een Topsport Talentschool, sluit je met ons en met je ouders een officieel studiecontract af. Daarin beloven wij jou dat jij gebruik kunt maken van de extra faciliteiten die wij als Topsport Talentschool bieden. En jij belooft dat jij je gedraagt zoals van een topsport-leerling mag worden verwacht. Kiezen voor een Topsport Talentschool is dus niet zomaar iets. Wij nemen het serieus en dat verwachten wij ook van onze leerlingen.

Is de Topsport Talentschool iets voor jou?
Alleen jijzelf weet wat goed voor jou is. En wat het beste bij jouw leven als topsporter past. Als jij voor onze school kiest, willen wij dat jij zelf ook echt overtuigd bent van jouw keuze. Want de combinatie topsport en school betekent knetterhard werken. Het komt je zeker niet aanwaaien. Daarom raden wij jou aan: weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. En ontdek zelf of jij je bij ons thuis voelt. Kom gerust eens kijken en bespreek je twijfels. Hik je bijvoorbeeld aan tegen de reisafstand tussen thuis en school? Twijfel je of je al in de brugklas op onze school moet beginnen of dat je beter later in je schooltijd de overstap kunt maken? Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Dans

De leerlingen van de Vooropleiding Dans van ArtEZ hogeschool voor de kunsten volgen op het Beekdal Lyceum reguliere havo-vwo lessen én danslessen. 

De danslessen worden verzorgd door docenten van ArtEZ. De lesroosters en dansroosters worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De dansers zitten in de reguliere klassen en hebben zo nodig speciale aanpassingen in het rooster. De Afdeling Topsport, Dans en Muziek zorgt er voor dat alles goed op elkaar is afgestemd. 

Op de locatie van het Beekdal Lyceum zijn twee dansstudio’s waar de danslessen worden gegeven. In de theaterzaal laten de leerlingen van de Vooropleiding Dans regelmatig zien wat ze geleerd hebben; voor de reguliere leerlingen zijn dat bijzondere voorstellingen! 

Om toegelaten te worden tot de ArtEZ Vooropleiding Dans moet je een toelatingsauditie doen.

www.artez.nl/opleidingen/vooropleiding-dans/programma

Top Talent Muziek Academie

Leerlingen van de Top Talent Muziek Academie volgen op het Beekdal hun reguliere lessen om een havo- of vwo-diploma te behalen. Naast dat lesprogramma volgen ze bij ArtEZ conservatorium een uitgebreid lesprogramma om zich voor te bereiden op de audities van het HBO maar ook om zich voor te bereiden op een carrière als musicus. 

Op het programma van ArtEZ staat onder meer: 

  • Individuele hoofdvak les instrumentaal/vocaal
  • Ensemble les 
  • Algemene theoretische vakken (gehoortraining en algemene muziekleer)
  • Pianobegeleiding voor klassieke zangers, blazers of strijkers
  • Workshopdagen
  • Concerten 


Om de programma’s van school en ArtEZ zo goed mogelijk te combineren, worden ze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Leerlingen zitten in een reguliere klas maar daar waar nodig wordt het rooster aangepast. Dat kan betekenen dat lessen verschuiven of dat er een vak kan worden geschrapt om meer tijd voor muziek vrij te maken.  Leerlingen worden daarin begeleid door de Afdeling Topsport, Dans & Muziek van het Beekdal Lyceum.

In het Beekdal Theater laten leerlingen TTMA  - 'as part of the job' -  regelmatig in speciale opvoeringen voor medeleerlingen horen wat ze geleerd hebben. Om toegelaten te worden tot de TTMA moet een toelatingsauditie worden gedaan.

https://www.artez.nl/opleidingen/top-talent-muziek-academie