Academische vaardigheden vwo

Leerlingen die op het Beekdal Lyceum het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) volgen worden gericht begeleid naar een loopbaan op universitair niveau.

Tijdens mentorlessen wordt aandacht besteed aan profiel- en studiekeuze. Het bezoeken van open dagen en meeloopdagen van universiteiten is vast onderdeel van het LOB-programma.

Specifieke academische vaardigheden
Leerlingen die meer in hun mars hebben kunnen via maatwerk hun grenzen verleggen. Door alle lessen en projecten heen loopt de ontwikkeling van een aantal specifieke academische vaardigheden:

  • Academisch lezen en schrijven
  • Argumenteren en redeneren
  • Denken (analytisch, creatief en ‘out of the box’)
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Studeren en zelfregulering