Burgerschapsvorming

Het Beekdal Lyceum vindt het heel belangrijk dat onze leerlingen leren deel uit maken van de samenleving en daar een actieve rol in spelen.

Burgerschapsvorming vindt deels plaats in de lessen en projecten en deels in de vorm van maatschappelijke stage. Leerlingen worden hierdoor betrokken bij kanten van de samenleving waarmee zij normaal gesproken niet snel in aanraking komen.

De maatschappelijke stage wordt opgebouwd gedurende de eerste drie schooljaren. In leerjaar 1 t/m 3 wordt onder begeleiding van docenten en mentoren aan projecten gewerkt gericht op het leveren van een bijdrage aan de maatschappij (goede doelenmarkt, duurzaamheid, contact met ouderen of alleenstaanden).