Maatwerk

Het Beekdal Lyceum hecht aan de autonomie van leerlingen binnen de grenzen die wij vanuit kernwaarden en organisatie van het onderwijs stellen.

Om die reden zijn wij aangesloten bij de pilot 'Recht op maatwerk' van de vo-raad.

Dit houdt in dat leerlingen in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden keuzes kunnen maken in hun lesprogramma en toetsprogramma. Deze keuzevrijheid varieert per leerjaar en vak.

De keuzemogelijkheden worden in het gesprek van vakdocent/mentor en leerling bepaald. Voor leerjaar 4-6 houdt dat in dat een leerling een aanvraag kan indienen tot: 

  • een extra vak 
  • een vak eerder afsluiten (vervroegd examen) 
  • een vak versneld volgen
  • een vak op een hoger niveau doen 
  • een aangepast rooster (een leerling heeft niet altijd alle lessen nodig van een vak)

 
Deze aanvraag wordt gedaan bij de maatwerkcoördinator, mevrouw P. Leenders.