Maatwerk

Het Beekdal Lyceum hecht aan de autonomie van leerlingen binnen de grenzen die wij vanuit kernwaarden en organisatie van het onderwijs stellen.

Dit houdt in dat leerlingen in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden keuzes kunnen maken in hun lesprogramma en toetsprogramma. Deze keuzevrijheid varieert per leerjaar en vak. De keuzemogelijkheden worden in het gesprek van vakdocent/mentor en leerling bepaald.

Voor leerjaar 4, 5 en 6 kan een leerling een aanvraag indienen voor:

  • Een extra vak
  • Een vak eerder afsluiten (vervroegd examen)
  • Een vak op een hoger niveau te doen (havo-leerling doet Engels op vwo-niveau)
  • Een aangepast rooster

 

Aanvragen moeten gedaan worden bij de maatwerkcoördinator Nicole Hurkmans