Plusdocument

We bieden leerlingen de mogelijkheid een plusdocument toe te voegen aan hun diploma. Dit kan waardevol zijn bij bijvoorbeeld een decentrale selectie in het vervolgonderwijs.

Een plusdocument maakt op papier of digitaal zichtbaar hoe leerlingen hebben gewerkt aan brede vorming en talentontwikkeling, en met welke resultaten.

Buiten curriculum
Het kan gaan om afgeronde (talent) programma’s, stagevaardigheden of specifieke vaardigheden op het gebied van. loopbaan-ontwikkeling, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport. Het zijn activiteiten die door de school worden gevalideerd, maar die geen deel uitmaken van het voorgeschreven curriculum.

Extra activiteiten
Het gaat er dus vooral om dat leerlingen een document kunnen meekrijgen waarop staat vermeld wat er buiten het lesprogramma om, is gedaan aan extra activiteiten voor de school, die niet opgedragen zijn. Zie Itslearning voor meer informatie.