Plusdocument

Vanaf 2017 is het mogelijk om aan het diploma havo of vwo een plusdocument toe te voegen. Dit kan waardevol zijn bij bijvoorbeeld een decentrale selectie in het vervolgonderwijs.

Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

Het plusdocument is een aanvulling op het diploma en wordt tegelijk met het diploma uitgereikt. Op het plusdocument kan de brede vorming van de leerling zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het benoemen van de extracurriculaire activiteiten, het beschrijven van competenties, vaardigheden en bijzondere talenten.