Zorg & ondersteuning

Elke leerling van het Beekdal Lyceum is een uniek jong individu in ontwikkeling dat met een havo- of een vwo-diploma de school wil verlaten.

De school heeft een pedagogische taak en een zorgplicht voor elke leerling die is aangenomen. In de begeleidingsstructuur van het Beekdal Lyceum staat de leerling centraal.

De structuur
Het Beekdal Lyceum is onderverdeeld in drie afdelingen; de onderbouw (leerjaar 1 & 2), de onderbouw (leerjaar 3), de bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5) en bovenbouw vwo (leerjaar 4, 5 en 6). Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs aan, en de begeleiding van, de groep leerlingen op die afdeling. Voor de leerlingbegeleiding is in eerste instantie de mentor verantwoordelijk. Ook voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven is de mentor de eerstaangewezen begeleider.