Samenwerkingspartners

Het Beekdal Lyceum biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Toch moeten we ook constateren dat de school niet elk probleem kan oplossen en dat er grenzen zijn aan onze begeleidingsmogelijkheden.

Wanneer we op die grenzen stuiten, dan proberen we altijd, in overleg met ouders en leerling, naar een oplossing te zoeken. Soms ligt die oplossing buiten de school. Vanuit de gemeente is een wijkcoach aangesloten op het ondersteuningsteam. We werken ook in nauw overleg met de schoolarts en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en indien nodig met hulpverlenende instanties. Het volledige overzicht van de basisondersteuning en lichte ondersteuning die het Beekdal Lyceum kan bieden is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).