Extra begeleiding

Wanneer een leerling extra begeleiding nodig heeft om zijn plek in de groep te vinden of omdat hij bovenmatig last heeft van faalangst, dan biedt de school de mogelijkheid voor extra begeleiding.

Deze begeleiding vindt (bij voldoende aanmelding) plaats in kleine groepen en wordt gegeven door gekwalificeerde docenten.
Wanneer extra begeleiding nodig is, dan gebeurt dit na overleg tussen mentor, leerling, leerlingcoördinator en ouders en verzorgers. Voor de begeleiding van dyslectische leerlingen zijn er vier dyslexiecoaches. Zij houden elke donderdagmiddag, het 8e uur, spreekuur in het OLC.