Extra begeleiding

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft om zijn plek in de groep te vinden of omdat hij bovenmatig last heeft van faalangst, biedt de school de mogelijkheid voor extra begeleiding.

Begeleiding vindt (bij voldoende aanmelding) plaats in kleine groepen door gekwalificeerde docenten. Als er extra begeleiding nodig is, dan gebeurt dit na overleg tussen mentor, leerling, leerlingbegeleider en ouders.

Voor de begeleiding van dyslectische leerlingen zijn er vier dyslexiecoaches. Zij houden elke donderdagmiddag, het 8e uur, spreekuur in het OLC.