Extra begeleiding

Wanneer een leerling extra begeleiding nodig heeft om zijn plek in de groep te vinden of omdat hij bovenmatig last heeft van faalangst, dan biedt de school de mogelijkheid voor extra begeleiding.

Wanneer extra begeleiding nodig is, dan gebeurt dit na overleg tussen mentor, leerling, leerlingcoördinator en ouders en verzorgers. De begeleiding vindt (bij voldoende aanmelding) plaats in kleine groepen en wordt gegeven door gekwalificeerde docenten.

Het Beekdal Lyceum wil dyslectische leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Het doel daarbij is dat deze leerlingen optimaal functioneren op hun eigen cognitieve niveau. De begeleiding van deze leerlingen is gericht op het zelfstandig kunnen benutten van hun capaciteiten. Wij zetten in op taalbeleid en ondersteuning van dyslectische leerlingen.

De ondersteuning is gericht op het zelfoplossend vermogen van leerlingen. Middels begeleiding van docenten, de remedial teacher en de hulpmiddelen die wij kunnen bieden, hopen wij dat leerlingen beter met hun dyslexie om kunnen gaan.