Huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen van het Beekdal Lyceum is een samen-werkingsverband aangegaan met Lyceo. Lyceo verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbege-leiding op school.

De begeleiding is bedoeld voor leerlingen van alle niveaus en van alle leerjaren. Huiswerkbegeleiding is een goede aanvulling op de begeleiding die school aanbiedt.

Begeleiding
Wanneer uw kind tijdens de huiswerkbegeleiding een goede manier van werken aanleert, heeft het daar tot aan de eindexamens profijt van. Het doel van de begeleiding is het zelfstandig leren plannen en ‘leren leren’ van het huiswerk, meer rust thuis en uiteraard het verbeteren van de resultaten.

Bijles
Tijdens de bijles wordt 1-op-1 begeleiding geboden bij achterstanden of moeilijkheden bij een bepaald vak.

Coaching
Hierbij ligt de nadruk op het zelfstandig leren leren, het leren plannen en structureren van alle schoolzaken en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Examenbegeleiding
De leerling kan zich gericht voorbereiden op tentamens en eindexamens. Deze begeleiding heeft als doel de leerling zeker van zijn zaak te maken en goed voorbereid met de examens te starten.

De vestigingscoördinator, de mentor en docenten werken samen om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Met ouders is er regelmatig contact over de voortgang van de leerling. Daarnaast vinden er twee keer per jaar oudergesprekken plaats.

Voor de leerlingen van het Beekdal Lyceum geldt een schoolkorting voor de huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding op het Beekdal Lyceum vindt plaats twee, drie, vier of vijf dagen per week, van maandag t/m donderdag van 14:00 tot 18:00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Overige informatie vindt u op www.lyceo.nl
Heeft u nog vragen? U kunt altijd mailen naar marleen.dewaal@lyceo.nl of bellen naar 06-35114899.