Ondersteuningsteam

Mocht een kind vanuit de basisschool al een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben, dan gaan we in gesprek met de ouders om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen en afspraken te maken over hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 

De ondersteuning wordt bij voorkeur in de klas gegeven en waar nodig daarbuiten. Als er meer nodig is dan wij met de docenten in een klassetting kunnen bieden, dan wordt in het intern ondersteuningsteam gekeken welke andere vorm van (extra) ondersteuning geboden kan worden op school. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk. Betrokkenheid van ouders is daarbij van groot belang. Hun stimulerende, ondersteunende (en soms ook controlerende) rol is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de begeleiding. 

Wekelijks
In het ondersteuningsteam zitten de orthopedagoog, de leerlingcoördinatoren en de ondersteuningscoördinator. Het ondersteuningsteam komt wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken. Zij bekijken samen welke vorm van ondersteuning de besproken leerling nodig heeft en zorgen er samen met de mentor voor dat die ondersteuning ook wordt geboden. 

ZAT
Naast remedial teaching (RT) en de trainingen in de onderbouw, bieden we ook meer structurele (individuele) begeleiding indien dit gewenst is. Soms kan het helpen om een leerling te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT). In samenspraak met ouders (en de betreffenden leerling) kan advies gevraagd worden in een breder team (met externe instanties). 

OPP
Iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte krijgt een OPP of een handelingsplan. Deze wordt opgesteld door de ondersteuningscoördinator en/of de orthopedagoog. 

Voor procedure en informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Sterenberg: m.sterenberg@beekdallyceum.nl