Remedial teaching

De remedial teacher of de specialist leren op het Beekdal Lyceum begeleidt leerlingen in de onderbouw bij ernstige leerproblemen/leerstoornissen op het gebied van taal en rekenen.

Wanneer er reden toe is, kan er in samenwerking met het expertisecentrum Quadraam, Diagnostiek en Advies (QD&A) een dyslexie - of dyscalculie onderzoek plaatsvinden. Dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie, die bij binnenkomst op school al in het bezit zijn van een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen één jaar remediale hulp.

Pasje
Alle leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen een pasje. Op dit pasje staat aangegeven welke dispensaties en compensaties voor hen gelden gedurende hun schoolloopbaan. De docenten zijn hiervan op de hoogte.

Meer over ons  dyslexiebeleid vindt u hier