Aanmelding & toelating

Voor de toelating tot het eerste leerjaar gelden de voorschriften zoals deze in het Inrichtingsbesluit Voortgezet Onderwijs omschreven zijn. Daarbij is het advies van de basisschool leidend. De uiterste aanmelddatum is 15 maart.

Voor de toelating tot de overige leerjaren geldt dat een positief advies, respectievelijk een (overgangs)bewijs van niveaubevordering van de vorige school is vereist.

Digitale aanmelding
Het Beekdal Lyceum werkt niet meer met een 'papieren' aanmeldformulier maar enkel nog met een digitale aanmelding via de website. Klik om naar het digitale aanmeldformulier te gaan.