Aanmelding & toelating

Voor de toelating tot het eerste leerjaar gelden de voorschriften zoals deze in het Inrichtingsbesluit Voortgezet Onderwijs omschreven zijn. Daarbij is het advies van de basisschool leidend.

Voor de toelating tot de overige leerjaren geldt dat een positief advies, respectievelijk een bewijs van niveaubevordering van de vorige school is vereist.

Digitale aanmelding 2019-2020
Het Beekdal Lyceum werkt momenteel aan een volledig digitale aanmelding via de website. Dit systeem zal in januari 2019 gereed zijn.

Onderwijsloket

Voor algemene vragen over toelating en plaatsing in het V(S)O   -  niet specifiek voor het Beekdal Lyceum -  kunt u terecht bij het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband Arnhem e.o.: (026) 365 03 21 of  per mail: loket@swv2506.nl