Afspraken over schoolregels

Een samenvatting

De docent is verantwoordelijk voor het goede verloop van de les. Wanneer de docent met een leerling niet tot een goede werksituatie komt, wordt de mentor ingeschakeld. De mentor bepaalt dan of en wanneer de leerlingcoördinator ingeschakeld wordt.

Wanneer de leerlingcoördinator ingeschakeld wordt kan hij of zij uiteindelijk door middel van een contract bindende afspraken maken met leerling en ouders over aanwezigheid en gedrag. Wanneer dit traject niet tot het gewenste resultaat leidt wordt de afdelingsleider erbij betrokken.

Meer over schoolregels