Contact met de ouders

De school vindt contact met ouders belangrijk. Het is voor ouders altijd mogelijk om contact op te nemen met een docent, mentor of andere functionaris.

Het Beekdal biedt daarnaast de volgende mogelijkheden voor een geregeld contact tussen ouders/ verzorgers en de school:

  • In de eerste weken van het schooljaar krijgen de ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid kennis te maken met de mentor van hun zoon/dochter. De mentor vertelt iets over de specifieke activiteiten van dat leerjaar en er worden afspraken gemaakt over wat de ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht
  • Informatieve ouderavonden per leerjaar. Op deze avonden word tinformatie gegeven over zaken die in het desbetreffende leerjaar aan de orde zijn, zoals projecten, leerlingbegeleiding, vakken- en profielkeuze, en leerlingenreizen
  • Ouder-mentoravonden(de zogenaamde 10 minuten-gesprekken). Deze worden twee á drie keer per jaar georganiseerd. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de mentor en/of een andere docent het studieverloop van de leerling
  • Brieven worden in principe gemaild
  • Thema-ouderavonden van de Denktank: drie maal per jaar organiseert de Denktank ouders een avondlezing voor ouders op het gebied van leren en begeleiding of relevante thema’s zoals social media en motivatie