Ouderavonden

Het Beekdal Lyceum biedt de volgende mogelijkheden voor een geregeld contact tussen ouders en verzorgers, en de school:

  • In de eerste weken van het schooljaar krijgen de ouders en verzorgers de gelegenheid kennis te maken met de mentor van hun zoon of dochter. De mentor vertelt iets over de specifieke activiteiten van dat leerjaar en er worden afspraken gemaakt over wat de ouders en verzorgers van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouders en verzorgers  verwacht
  • Informatieve ouderavonden per leerjaar. Op deze avonden wordt informatie gegeven over zaken die in het desbetreffende leerjaar aan de orde zijn, zoals projecten, leerlingbegeleiding, vakken- en profielkeuze, en leerlingenreizen
  • Ouder-mentoravonden (de zogenaamde 10 minuten-gesprekken). Deze worden driemaal per jaar georganiseerd. De leerling en de ouders en verzorgers bespreken met de mentor en/of een andere docent het studieverloop van de leerling
  • Thema-ouderavonden van de Denktank: drie maal per jaar organiseert de Denktank ouders en verzorgers een avondlezing voor ouders en verzorgers op het gebied van leren en begeleiding of relevante thema’s zoals social media en motivatie