Financiën en regelingen

Stichting Leergeld

Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub etc. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouders/verzorgers niet op te brengen.

De Stichting Leergeld Arnhem zet zich in voor de kinderen in Arnhemse gezinnen die zich om financiële redenen niet in kunnen schrijven voor een sportvereniging of muziekles. Stichting Leergeld Arnhem ondersteunt ook gezinnen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage of de kosten voor schoolbenodigdheden meer dan lastig op te brengen zijn. Met de steun van de Stichting Leergeld kunnen kinderen uit deze gezinnen deelnemen aan alle schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om zoals de meeste kinderen met een fiets naar school te komen en het huiswerk op een computer te maken. U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld Arnhem: www.leergeldarnhem.nl.