Leermiddelen, doelgelden

In alle leerjaren biedt het Beekdal Lyceum activiteiten in het kader van het sport- of cultuurprofiel van de school (leerjaar 1,2 en 3) en zijn er specifieke jaaractiviteiten.

Voor deze activiteiten vraagt de school de volgende vrijwillige bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s):

 • Leerjaar 1: € 140,- ten behoeve van sport- en cultuuractiviteiten. Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage van € 78,- voor algemene kosten, zoals brugklaskamp1, klassensets zoals atlas, Plenda-agenda en woordenboeken. Ook wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het aanschaffen van sportkleding voor de leerlingen in het sportprofiel (ongeveer €70,-).
 • Leerjaar 2: € 140,- ten behoeve van sport- en cultuuractiviteiten. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage van € 65,- gevraagd voor algemene kosten, klassensets zoals atlas en woordenboeken.
 • Leerjaar 3: €100,- ten behoeve van sport- en cultuuractiviteiten. Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage van €65,- voor algemene kosten, klassensets zoals atlas en woordenboeken.
 • Leerjaar 4, 5, en 6: €40,- ten behoeve van decanaat, excursies e.d.
 • Extra kosten voor Cambridge Engels zijn de examenkosten in het laatste jaar
 • Topsportleerlingen betalen voor de extra faciliteiten een bedrag van €250,- per leerjaar.
 • Dansleerlingen betalen een extra bijdrage ten behoeve van de danslessen aan ArtEZ.
 • De schoolboeken worden gratis verstrekt. Eventuele schade wordt op de ouders en verzorgers verhaald


1 De kosten voor het brugklaskamp worden verdeeld over drie leerjaren.
 

De aanschaf van agenda, atlas, woordenboeken, rekenmachine, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften en multomappen, pennen en dergelijke komen voor rekening van de ouders en verzorgers.

 

Specificering kosten

Ouderbijdrage
(€50,- vrijwillig), voor alle leerjaren.
Deze bijdrage betreft activiteiten die aan alle leerlingen aangeboden worden. Hierbij kunt u denken aan het project X in Beekweek 1, het project Romeo & Julia in Beekweek 2 en de voorstelling over homoseksualiteit. Ook wordt de bijdrage gebruikt voor de aanschaf van klassensets laptops en speciaal instrumentarium voor profiellessen zoals muziek en LO. 

Onderbouw leerjaar 1, 2 en 3

 • Alle projecten in de Beekweken
 • Alle activiteiten van de mentorklassen
 • Klassensets
 • Laptops (aardrijkskunde, natuurkunde, LOB, geschiedenis, iPads  (muziek, drama, LO), Kostuums (drama, LO)
 •  Project voorbereiding profielkeuze 
 • iMacs (muziek)


Bovenbouw leerjaar 4, 5 en 6

 • Bijdrage LOB-activiteiten (bezoek hbo, universiteit, beroependag, terugkomavond)
 • Excursies van de verschillende vakken, project Europa, excursies biologie, KUA, CKV, aardrijkskunde, economie
 • Programma thuisblijvers reizen leerjaar 4
 • Maatwerk (bijvoorbeeld reiskosten leerlingen)
 • Kosten exposities en uitvoeringen leerlingen
 • Bijdrage Kerstgala
 • Bovenbouw eindexamenklassen: diplomering, examenboek
 • Schooltheater, schoolband en schoolorkest

 

Bijdrage cultuur/sport leerjaar 1, 2 en 3
(leerjaar 1 en 2: €140,-, leerjaar 3: €100,- vrijwillig)

Deze bijdrage betreft activiteiten die een cultuur- of sportleerling extra krijgt. Hierbij moet u denken aan de uitjes en clinics die tijdens een schooljaar georganiseerd worden voor onze leerlingen.

Voor leerjaar 1 cultuur:

 • Introductieprogramma: dans, theater, muziek, beeldende workshop 
 • Regieproject
 • Workshop(s)
 • Bezoek museum plus vervoer
 • Theater- of filmdag


Voor leerjaar 1 sport:

 • Introductieprogramma: survival, toernooien
 • Clinics binnen en buiten school, inclusief busvervoer 
 • Regionale sportdag
 • Schaatsen


Voor leerjaar 2 cultuur:

 • Drie workshops of bezoeke aan kunstinstellingen en vervoer 
 • Dans- en videoworkshops


Voor leerjaar 2 sport:

 • Clinics binnen en buiten school, nclusief busvervoer 
 • Skiën in de Beekweek
 • Survival


Voor leerjaar 3 cultuur:

 • Talentwerkplaats; 10 weken: 2uur per week een muziektheaterproductie maken
 • Afsluitende cultuuractiviteit.


Voor leerjaar 3 sport:

 • Clinics verschillende sporten
 • Organisatie sportdagen
 • Snowboarden
 • Sportschool

 

Algemene kosten leerjaar 1, 2 en 3
(Voor leerjaar 1 is dat € 78,- en voor leerjaar 2 en 3 is dat € 65,- vrijwillig)

Deze bijdrage betreft een deel van de kosten voor het brugklaskamp (in schooljaar 15-16 was dat €85,- per leerling, exclusief de inzet van extra docenten en hulpmentoren) en het andere deel voor aanschaf van leermiddelen die als klassenset in de lessen worden gebruikt. Niet alle leermiddelen zijn gratis.

 • De kosten voor het brugklaskamp per schooljaar (verdeeld over leerjaar 1, 2 en 3) bedragen ongeveer € 30,- per jaar
 • Klassensets: Bosatlassen, nakijkboekjes, woordenboeken, lees- en studieboeken in het Open Leercentrum en in de klas, zoals bijvoorbeeld bij Frans, Engels
 • Tijdschriften en kranten(abonnementen) die gebruikt worden tijdens de lessen
 • Klein lesmateriaal en materiaal in de lokalen
 • Schoolpassen
 • Huurkluisje
 • Printtegoed

 

Algemene kosten leerjaar 4,5, en 6 
(€ 40,- vrijwillig)
Deze bijdrage betreft de aanschaf van leermiddelen die als klassenset in de lessen worden gebruikt. Niet alle leermiddelen zijn gratis.

 • Klassensets: Bosatlassen, nakijkboekjes, woordenboeken, lees- en studieboeken in het Open Leercentrum en in de klas, zoals bijvoorbeeld bij Frans en Engels
 • Tijdschriften en kranten(abonnementen) die gebruikt worden tijdens de lessen
 • Klein lesmateriaal en materiaal in de lokalen
 • Schoolpassen
 • Huur kluis
 • Printtegoed