Leermiddelen, doelgelden

In alle leerjaren biedt het Beekdal Lyceum activiteiten in het kader van het sport- of cultuurprofiel van de school (leerjaar 1 t/m 3) en zijn er specifieke jaaractiviteiten.

Voor deze activiteiten brengt de school de volgende kosten in rekening bij de ouder(s)/verzorger(s):

 • Leerjaar 1: €140,- ten behoeve van sport-en cultuuractiviteiten
 • Daarnaast wordt een bedrag van €78,- in rekening gebracht voor algemene kosten, zoals brugklaskamp1, klassensets zoals atlas, Plenda Agenda en woordenboeken
 • Leerjaar 2: €140,- ten behoevevansport-en cultuuractiviteiten
 • Daarnaast wordt een bedrag van €65,- in rekening gebracht voor algemene kosten, klassensets zoals atlas en woordenboeken
 • Leerjaar 3: €100,- ten behoeve van sport- en cultuuractiviteiten
 • Daarnaast wordt een bedrag van €65,- in rekening gebracht voor algemene kosten, klassensets zoals atlas en woordenboeken
 • Klas 4 t/m 6 havo/vwo: €40,- ten behoeve van decanaat, excursies e.d.
 • Extra kosten voor Cambridge Engels zijn examenkosten in het laatste jaar (5h en 6v) en zijn ongeveer € 130,-. Tevens is er een studiereis in het vijfde leerjaar. De kosten hiervoor bedragen max. € 500,-
 • Extra kosten voor Cambridge Engels zijn de examenkosten in het laatste jaar
  (5 havo & 6 vwo). Die bedragen ongeveer € 230,-. Daarnaast is er een studiereis in het vijfde leerjaar. De kosten daarvoor bedragen maximaal € 500,-.
 • Topsport leerlingen betalen voor de extra faciliteiten een bedrag van €250,- per jaar.
 • Dansleerlingen betalen een extra bijdrage ten behoeve van de danslessen aan ArtEZ. 
 • De schoolboeken worden gratis verstrekt. Eventuele schade wordt wel op ouder(s)/verzorger(s) verhaald
 • De huur van een kluisje bedraagt €10,00 per jaar


1 De kosten voor het brugklaskamp worden verdeeld over drie leerjaren.

 

De aanschaf van agenda, atlas, woordenboeken, rekenmachine, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften/multomappen, pennen en dergelijke komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s) en zijn eventueel te bestellen bij Osinga De Jong of bij een andere boekhandel of speciaalzaak. 

 

Specificering kosten

Ouderbijdrage
(€50,- optioneel), voor alle leerjaren
Deze bijdrage betreft activiteiten die aan alle leerlingen aangeboden worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het project X in Beekweek 1, het project Romeo en Julia in Beekweek 2 en de voorstelling over homoseksualiteit. Maar ook bijvoorbeeld aan het gebruik van laptops als klassenset en speciaal instrumentarium voor profiellessen zoals muziek en LO.

 • Alle projecten in de Beekweken van leerjaar1, 2 en 3
 • Alle activiteiten voor/met de mentorklassen
 • Klassensets:
 • Laptops (aardrijkskunde, natuurkunde, LOB, Nederlands) iPads (muziek, drama, LO)
 • Kostuums (drama, LO)
 • iMacs (muziek)

 

Bovenbouw leerjaar 4-6

 • Bijdrage LOB activiteiten (bezoek hbo, universiteit, beroependag, terugkomavond)
 • Excursies van de verschillende vakken, project Europa, excursies biologie, KUA, CKV, aardrijkskunde, economie
 • Programma thuisblijvers reizen leerjaar 4
 • Maatwerk (bijvoorbeeld reiskosten leerlingen)
 • Kosten exposities/uitvoeringenleerlingen
 • Bijdrage Kerstgala
 • Bovenbouw eindexamenklassen: diplomering, examenboek
 • Schooltheater/schoolband/schoolorkest

 

Bijdrage cultuur/sport leerjaar 1, 2 en 3
(leerjaar 1 en 2: €140,-, leerjaar 3: €100,- verplicht)

Deze bijdrage betreft activiteiten die een cultuur- of sport leerling extra krijgt. Hierbij moet u denken aan de uitjes/clinics die tijdens een schooljaar georganiseerd worden voor onze leerlingen.

Voor cultuur leerjaar 1 is dit o.a.:

 • Introductieprogramma: dans, theater, muziek, beeldende workshop 
 • Regieproject
 • Workshop(s)
 • Bezoek museum plus vervoer
 • Theater/filmdag


Voor leerjaar 1 sport is dit o.a.:

 • Introductie programma: survival, toernooien
 • Clinics binnen en buiten school, inclusief busvervoer 
 • Regionale sportdag
 • Schaatsen


Voor leerjaar 2 cultuur is dit o.a.:

 • Drieworkshops/bezoek kunstinstellingen en vervoer 
 • Dans/videoworkshops


Voor leerjaar 2 sport is dit o.a.:

 • Clinics binnen en buiten school, nclusief busvervoer 
 • Skiën in Beekweek
 • Survival


Voor leerjaar 3 cultuur is dit o.a.:

 • Talentwerkplaats; 10weken: 2uur per week een muziektheaterproductie maken
 • Afsluitende cultuuractiviteit.


Voor sport leerjaar 3 is dit o.a.:

 • Clinics verschillende sporten
 • Organisatie sportdagen• Snowboarden
 • Sportschool

 

Algemene kosten leerjaar 1 t/m 3
(voor leerjaar 1 is dat € 78,- en voor leerjaar 2+3 is dat € 65,- verplicht)

Deze bijdrage betreft een deel van de kosten voor het brugklaskamp (in schooljaar 15-16 was dat €85,- per leerling, exclusief de inzet van extra docenten en hulpmentoren) en het andere deel voor aanschaf van leermiddelen die als klassenset in de lessen worden gebruikt. Niet alle leermiddelen zijn gratis.

 • De kosten voor het brugklaskamp per schooljaar (verdeeld over leerjaar 1, 2 en 3) bedragen ongeveer €30,- á €35,- per jaar
 • Klassensets: Bosatlassen, nakijkboekjes, woordenboeken, lees-en studieboeken in het Open Leercentrum en in de klas, zoals bijvoorbeeld bij Frans, Engels
 • Tijdschriften/kranten(abonnementen) die gebruikt worden tijdens de lessen
 • Klein lesmateriaal/materiaal in de lokalen
 • Schoolpassen
 • Huurkluisje
 • Printtegoed

 

Algemene kosten leerjaar 4 t/m 6 
(€ 40,- verplicht)
Deze bijdrage betreft de aanschaf van leermiddelen die als klassenset in de lessen worden gebruikt. Niet alle leermiddelen zijn gratis.

 • Klassensets: Bosatlassen, nakijkboekjes, woordenboeken, lees- en studieboeken in het Open Leercentrum en in de klas, zoals bijvoorbeeld bij Frans en Engels
 • Tijdschriften/kranten(abonnementen) die gebruikt worden tijdens de lessen
 • Klein les materiaal/materiaal in de lokalen
 • Schoolpassen
 • Huur kluis
 • Printtegoed