Ouderbijdrage

Aan de ouders en verzorgers wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

De ouderbijdrage is bedoeld ter dekking van diverse uitgaven die de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede komen en die anders achterwege zouden moeten blijven.

Het gaat bijvoorbeeld om een ruimer aanbod van leermiddelen als computers en audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, middelen ten behoeve van het Open Leercentrum en culturele activiteiten zoals toneel en sportactiviteiten.

Voor de cursus 2020-2021 is de ouderbijdrage: 
• Bij 1 kind: €50,-
• Bij 2 kinderen: €85,-
• Bij 3 kinderen: €115,-

Kinderen van ouders en verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan een activiteit. Uiteraard zijn wij voor het organiseren van deze activiteiten wel afhankelijk van de ouderbijdrage. Het kan dus gebeuren dat wij een activiteit moeten annuleren als onvoldoende ouders de bijdrage betalen.