Tegemoetkoming scholieren 18+

Als een leerling 18 jaar of ouder is stopt de kinderbijslag die ouders ontvangen. 

De studerende kan zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) en zijn of haar eventuele partner.