Opbrensten

Wat betreft de opbrengsten van het onderwijs gaat het om doorstroomresultaten en eindresultaten.

Welk percentage van de leerlingen haalt zonder doubleren de eindstreep en welk percentage stroomt af naar een lager niveau, en wat is het gemiddelde cijfer van het Centraal Examen, en hoe groot is het verschil tussen schoolexamen en Centraal Examen.

De onderwijsinspectie kijkt voor de totale school naar deze cijfers. Zelf kijkt de school meer gedetailleerd naar deze aspecten. Per leerjaar, per vak en soms ook per docent. Analyses van deze resultaten leiden tot aanpassingen en verbeteringen.
 

Met ingang van het schooljaar 1998/1999 maakt de onderwijsinspectie opbrengsten van scholen zichtbaar in een zogenaamde opbrengstenkaart, waarop een vergelijking gemaakt wordt met scholen in de regio. De opbrengstenkaarten van alle scholen in Nederland zijn te raadplegen via internet op www.onderwijsinspectie.nl.

Niveau na de tweejarige brugperiode
De doorstroom naar leerjaar 3 vwo wordt jaarlijks gemonitord. Het is voor de school belangrijk te weten of de tweejarige brugperiode daadwerkelijk leerlingen de kans geeft in niveau op te klimmen. Gedurende de laatste jaren zien we dat een aantal leerlingen datmet een havo-advies van de basisschool binnenkwam, door hebben kunnen stromen naar een vwo-leerweg.

Schooljaar 2015-2016
In dit schooljaar startten 26% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2017-2018 zit 47% van de leerlingen in 3 vwo.

Schooljaar 2016-2017
In dit schooljaar startten 24% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2018-2019 zit 42% van de leerlingen in 3 vwo.

Schooljaar 2017-2018
In dit schooljaar startten 29% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2019-2020 zit 45% van de leerlingen in 3 vwo.