Professionaliteit docenten

De personeelsleden van school  - en in het bijzonder de docenten -  zijn de meest belangrijke kwaliteitsdragers van het onderwijs.

Via lesbezoeken (door leidinggevende en/of collega’s), leerling-enquêtes (speciaal gericht op het functioneren van een specifieke docent) en door gesprekken wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en de professionaliteit van het personeel.